Ukioklubas Naujienos Žemės ūkio naujienos Prikabinamų hidraulinių vamzdinių purkštuvų testas

Prikabinamų hidraulinių vamzdinių purkštuvų testas

2008-04-30

Per kelerius pastaruosius metus žurnalo „Top agrar“ ir Vokietijos federalinės biologinės tarnybos (BBA) specialistams patikrinus 14 prikabinamų ir 8...

Per kelerius pastaruosius metus žurnalo „Top agrar“ ir Vokietijos federalinės biologinės tarnybos (BBA) specialistams patikrinus 14 prikabinamų ir 8 pakabinamus lauko purkštuvus nustatyta, kad dažniausiai pasitaikantys trūkumai yra netolygus išpurkšto skysčio pasiskirstymas, nelogiškai išdėstyti valdymo įtaisai ir dalinai bloga purkštuvo surinkimo kokybė. Šiame straipsnyje pateikiami trijų naujausių prikabinamų hidraulinių vamzdinių purkštuvų (Amazone UX 4200, Holder FlurLiner 4.8 ir John Deere 840) palyginimo rezultatai.

            Visų testuotų purkštuvų komplektacija buvo panaši (1 lentelė). Firmų „Amazone“ ir „Holder“ purkštuvų sijos kompaktiškai sulankstomos jų šonuose ir į priekį neišsikiša. Firmos „John Deere“ purkštuvo sijos konstrukcija paprastesnė. Ji buvo sulenkiama dviejose vietose, tačiau padedamama ant priekinių atramų. Dėl to šiek tiek padidėja purkštuvo aukštis transportavimo metu. Be to, staigesniuose posūkiuose purkštuvo sija gali liesti didesnių traktorių kabinos stogą. Todėl yra siūlomas ir trijose vietose sulankstomos purškimo sijos variantas, kurio aukštis transportavimo metu 3,65 m.

 

1 lentelė. Pagrindiniai testuotų purkštuvų techniniai duomenys

 

Gamintojas

Amazone

Holder

John Deere

Markė

UX 4200

FlurLiner 4.8

840

Rezervuaro talpa

4200 l

4800 l

4000 l

Švaraus vandens bako talpa

500 l

600 l

400 l

Siurblio tipas ir našumas

stūmoklinis-membraninis, 280 l + 250 l (maišiklio siurblys)

stūmoklinis-membraninis, 300 l + 160 l (maišiklio siurblys)

stūmoklinis-membraninis, 280 l

Užgriebio plotis

27 m

27 m

27 m

Sijos pakabinimo sistema

lygiagretainis

kilnojama trapecija

lygiagretainis

Purškimo sijos posvyrio reguliavimas

hidraulinis potenciometru ir valdant per purškimo kompiuterį

hidrauliniais cilindrais su posvyrio jungikliais

hidraulinis potenciometru

Padangos

520/85 R42

580/70 R38

480/70 R 38

Išmatuotos reikšmės

 

 

 

Tuščio purkštuvo masė

3790 kg

5570 kg

3930 kg

Leistina bendroji masė

9300 kg

12000 kg

7880 kg

Plotis transportavimo metu

2,59 m

2,77 m

2,75 m

Aukštis transportavimo metu

3,59 m

3,60 m

3,88 m

Ilgis nuo transportavimo ąselės vidurio

6,90 m

7,80 m

6,40 m

Prošvaisa

0,70 m

0,62 m

0,55 m

Purškimo aukštis testo metu:

 

 

 

- žemiausia purškimo sijos padėtis

0,56 m

0,41 m

0,40 m

- aukščiausia purškimo sijos padėtis

2,54 m

2,30 m

2,30 m

Kaina*

56070 EUR

65390 EUR

59279 EUR

*purkštuvo kaina be PVM, su 27 m užgriebio pločio sija ir jos posvyrio reguliavimo įtaisu, preparatų bakeliu ir pakuočių plovimo įtaisu bei purškimo kompiuteriu (gamintojų duomenys)

 

            Manoma, kad norint įvertinti lauko purkštuvų darbą nepakanka stebėti jų važiavimą specialiu kliūčių ruožu. Reikia specialiu stendu tiksliai išmatuoti purkštuvo sijos svyravimus, sudarant visiems vienodas sąlygas. Gerai purtyti yra tik pusė darbo, todėl purkštuvai buvo vertinti ir darbo metu, bendradarbiaujant su ūkininkais, konsultantais bei Federalinės biologinės tarnybos (BBA) darbuotojais.   Lauko purkštuvų testuotojų grupę sudarė:

- Vokietijos federalinės biologinės tarnybos darbuotojai Dr. Andeas Herbst, Sven Nolte ir Hans – Jürgen Osteroth (ūkininkas);

- Hannoverio Augalų apsaugos tarnybos darbuotojas Jörg Garrelts (ūkininkas);

- žemės ūkio mašinų mechanikas Ludger Laukötter;

- žemės ūkio įmonės vadovas Jan Sanderink;

- žurnalo „Top agrar“ darbuotojai Ralf Lenge ir Guido Höner.   

            Visi testuoti purkštuvai buvo su sijos svyravimų slopinimo įtaisais. Būtent stabili purškimo sijos padėtis užtikrina didelį išpurškiamo skysčio pasiskirstymo tikslumą. Vokietijos federalinės biologinės tarnybos specialistų nuomone, purškimo sijos svyravimų dydis beveik neįtakoja purkštuvo darbo kokybės. Daug svarbesnis yra klausimas: „Kaip greitai svyruoja purkštuvo sija?“

            Ypač nepalankūs yra purkštuvo sijos svyravimai horizontalioje plokštumoje. Pvz., jei sija atgal atsilenkia tokiu pačiu greičiu, kokiu purškimo agregatas važiuoja pirmyn, išorinių purkštukų greitis tuo momentu lygus nuliui ir jie apipurškia tik tą vietą. Kai sija atsilenkia pirmyn, purškimo agregato ir sijos judėjimo greičiai sumuojasi ir ten skystis perdozuojamas.

            Vokietijos federalinės biologinės tarnybos specialistų sukurtame specialiame stende buvo matuojami purkštuvo sijos judesiai, pagal kuriuos buvo apskaičiuojamas išpurkšto skysčio lašelių pasiskirstymas. Matavimams purkštuvas buvo pritvirtinamas prie „stalo“, kurį hidrauliniai cilindrai judino visomis trimis kryptimis. Buvo imituojamas važiavimas realiomis technologinėmis vėžėmis 6 ir 10 km/h greičiu.  Taigi tokiu būdu visuomet galima imituoti vienodas darbo sąlygas ir gautus rezultatus palyginti su kitų testuotų purkštuvų duomenimis.

            Išpurkšto skysčio lašelių pasiskirstymo tolygumą geriausiai charakterizuoja variacijos koeficientas, kuris ekstrapoliuojamas pagal purkštuvo sijos judesius. Variacijos koeficientas parodo vidutinę nuokrypą nuo vidurkio procentais. Kuo jis mažesnis, tuo tikslesnis pasiskirstymas. Iš 2 lentelėje pateiktų išpurkšto skysčio pasiskirstymo tolygumo duomenų matome, kad skirtumai tarp    testuotų purkštuvų yra nedideli. Vidutinis variacijos koeficientas buvo 7,4 proc. Geriausią darbo kokybę pademonstravo firmos „John Deere“ purkštuvas.

            Reikia pastebėti, kad pateiktų variacijos koeficiento reikšmių negalima lyginti su purkštuvų techninių apžiūrų metu nustatomu rodikliu. Techninių apžiūrų metu matuojamas skersinis išpurkšto skysčio pasiskirstymas per visą purkštuvo užgriebio plotį, jam stovint vietoje. Šio testo metu buvo matuojama purkštuvo sijos galuose. Kadangi sijos svyravimai link vidurio mažėja, išpurkšto skysčio pasiskirstymas per visą purkštuvo užgriebio plotį yra tolygesnis.

            Kad būtų aiškiau, pagal kiekvieno testuoto purkštuvo matavimų duomenis buvo apskaičiuota, kiek procentų ploto apipurkšta korektiškai. Šie duomenys taip pat pateikti 2 lentelėje. Kadangi 100 proc. praktikoje pasiekti neįmanoma, skaičiavimuose priimta, kad korektiškai apdorotas plotas yra tuomet, kai perdozavimas arba išpurškimo normos sumažėjimas buvo nedidesnis kaip ± 15 proc. Kaip matome testuotų purkštuvų darbo kokybė buvo labai gera, nes vidutiniškai 98,6 proc. ploto apdorota korektiškai.

            Pastebėta, kad naujesni purkštuvai skystį paskleidžia daug tolygiau, negu pagaminti prieš keletą metų. 2002 metais testuoti pakabinamieji purkštuvai korektiškai apdorodavo tik 71 proc. ploto. Viena iš priežasčių – palyginti nedidelis pakabinamų purkštuvų užgriebio plotis (15 m). Platesnės purkštuvų sijos yra stabilesnės, nes didesnis jų inercijos momentas. Purkštuvo sijos svyravimų slopinimo elementai neturi būti per kieti, bei turi neleisti sijai įsisiūbuoti. Todėl daugelis gamintojų sijos svyravimų slopinimo elementus derina su amortizatoriais. Kuo geriau slopinami sijos svyravimai, tuo ilgiau ji tarnauja. Tačiau purkštuvo sijos pakabinimo sistema turėtų slopinti stiprius smūgius abiem kryptimis, pvz., naudojant azoto pripildytas kameras. Kuo rezervuaras sumontuotas arčiau cilindro ir kuo didesnis jo skerspjūvis, tuo greičiau ir geriau slopinami purkštuvo sijos svyravimai.

            Testo metu nustatyti purkštuvo sijos svyravimo greičiai visiškai patvirtina mašinų rikiuotę, tačiau skirtumai tarp aukščiau minėtų purkštuvų nedideli. Pakabinamų purkštuvų sija svyruoja beveik tris kartus greičiau (1,5 km/h), negu prikabinamų mašinų. Didinant purškimo agregato važiavimo greitį, didėja korektiškai apdoroto ploto dalis. Žinoma teigti, kad kuo greičiau, tuo geriau, negalima, nes didėjant purškimo agregato važiavimo greičiui, didėja išpurkšto skysčio lašelių nunešimas pavėjui ir mašinos apkrovos.

            Jei purkštuvo sija stipriai svyruoja vertikalioje plokštumoje, pablogėja išpurkšto skysčio skersinis pasiskirstymas ir atskirų purkštukų srautai nebepersidengia. Be to, kyla pavojus, kad purkštuvo sija gali paliesti pasėlius. Šia prasme testuotiems purkštuvams taip pat neturėtų kilti problemų.

            Apibendrinant testo rezultatus galima teigti, kad visų testuotų purkštuvų sijų pakabinimo sistemos yra gerai priderintos prie jų užgriebio pločio. Didelio išpurkšto skysčio pasiskirstymo kitimo dėl purkštuvo sijos svyravimų nėra. Tačiau skirtumų purkštuvų valdyme vis dar yra. Testuotų purkštuvų praktinio darbo įvertinimas bus pateikiamas kituose straipsniuose.

2 lentelė. Purkštuvų testo rezultatai

Rodiklio pavadinimas AMAZONE AMAZONE HOLDER HOLDER JOHN DEERE JOHN DEERE
 

Važiavimo

greitis

Važiavimo

greitis

Važiavimo

greitis

 

6 km/h

10 km/h

6 km/h

10 km/h

6 km/h

10 km/h

Išpurkšto skysčio pasiskirstymo tolygumas (variacijos koeficientas)

7,3%

7,5%

9,0%

8,0%

6,8%

5,8%

Korektiškai apdoroto ploto dalis

98,5%

98,7%

98,1%

98,6%

98,8%

99,5%

Purkštuvo sijos greičio horizontalioje plokštumoje vidutinė nuokrypa km/h

0,4

0,7

0,5

0,8

0,4

0,6

Maksimalus sijos atsilen-kimas verti-kalioje plok-štumoje mm

+ 40

- 100

+ 60

- 80

+ 90

- 110

+ 100

- 130

+ 70

- 80

+ 80

- 70

Vidutinė purškimo aukščio nuokrypa mm

17

15

31

36

15

20

(ŽŪMPRIS)
Dalintis:

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite