Ukioklubas Naujienos Žemės ūkio naujienos Baigiamasis žemės reformos etapas

Baigiamasis žemės reformos etapas

Gairės: ūkininkai, žemės pirkimas, žemės sklypai, valstybinė žemė, žemės pardavimas.
Rugpjūčio 16, 07:40

Lietuvoje yra 6,5 mln. ha žemės, iš kurios apie 2,5 mln. ha - valstybinė. Žemės ūkio paskirties žemė sudaro 60,5 proc., miškų ūkio – 30,2 proc., vandens ūkio – 2,7 proc., kitos paskirties – 5,9 proc.

Baigiamasis žemės reformos etapas

Žemės ūkio paskirties žemė užima 3,95 mln. ha, iš jų žemės ūkio naudmenos – 3,36 mln. ha, apie 17 proc. minėtosios žemės sudaro valstybinė – 0,7 mln. ha. Lietuvoje yra beveik 210  tūkst. ha apleistos žemės ūkio naudmenų žemės. Iš viso Nekilnojamojo turto registre registruota beveik 5 mln. ha žemės, 4 mln. ha žemės yra privati. Iš viso yra beveik 2 mln. žemės sklypų, kuriuos naudoja 1,5 mln. žemės savininkų ir naudotojų. Žemės ūkio paskirties žemė išsidėsčiusi 1,3 mln. sklypuose, o ją valdo 783 tūkst. žemės savininkai ar naudotojai. Lietuvoje yra 1 292 kadastrinės vietovės.

Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo vietovėse

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius informavo, jog nuo žemės reformos pradžios (1991 m.) iki 2013 m. liepos 1 d. pateikta 783,05  tūkst. piliečių prašymų šalies kaimo vietovėse atkurti nuosavybės teises į 4,02 mln. ha turėtos žemės.

A.Petkevičius pažymėjo, jog iki 2013 m. liepos 1 d. priimti sprendimai 761,28 tūkst. piliečių atkurti nuosavybės teises į 3,98 mln. ha žemės, miško ir vandens telkinių. Tai sudaro net 98,93 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto, dėl kurio pateikti visi nuosavybės teisę įrodantys ir giminystės ryšį su turėtos žemės savininku patvirtinantys dokumentai (99,06 proc., įvertinus plotus, kurių negalima atkurti dėl pačių piliečių kaltės ar neveikimo). Pagal 2013 m. liepos 1 d. patikslintus duomenis, kaimo vietovėse nuosavybės teises liko atkurti 21,77 tūkst. piliečių į 43,04 tūkst. ha žemės (iš jų negrąžinta natūra – 3,9 tūkst. piliečių į 9,6 tūkst. ha plotą). Tačiau patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose jau suformuoti 8,74 tūkst. piliečių grąžintinos žemės, miško sklypai 22,86 tūkst. ha plote ir šiuo metu vykdomi žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbai, rengiamos žemės sklypų kadastro dokumentų bylos dėl šios žemės įteisinimo ją turėjusiems piliečiams. Šiuo metu rengiamuose projektuose projektuojami 6,34 tūkst. piliečių žemės sklypai 12,65 tūkst. ha plote, o 4,35 tūkst. piliečių artimiausiu metu rengiamuose projektuose numatoma atkurti nuosavybės teises  į 7,21 tūkst. ha plotą.

,,2013 m. I pusmetį priimti 2 538 sprendimai atkurti nuosavybės teises šalies kaimo vietovėse. 2013 metais numatoma vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo procesą taip, kad iki šių metų gruodžio 31 d.  žemės ploto, dėl kurio jau priimti sprendimai kaimo vietovėse ir miestuose atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, dalis (proc.) siektų 99,2 proc. nuo prašymuose nurodyto ploto”, – akcentavo ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius A. Petkevičius.

Visiems žemės reformos darbams 2011–2013 m. skirta pakankamai lėšų. Tokia pat palanki finansinė padėtis numatoma ir 2014 m.

Žemės pirkimo apribojimai

Žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska pasidžiaugė, jog Seimas pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) parengtam Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo (4 ir 6 str.) įstatymo projektui. Priimtas įstatymas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

,,Šiuo įstatymu sprendžiama spekuliacijos žeme problema. Įstatyme atsirado susijusių asmenų sąvoka. Apibrėžiama, kad 500 ha įsigyjamos žemės būtų skaičiuojama ne vienam asmeniui, bet ir su juo susijusiems asmenims. Šeimoje tai vyras su žmona arba asmuo ir jo nepilnamečiai vaikai, t.y. kartu gyvenanti šeima. Dėl juridinių asmenų priimtas apibrėžimas, jog asmenys susijusiais laikomi tuomet, kai ta pati įmonė ar tas pats asmuo turi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar pajų, jei tai yra žemės ūkio bendrovė, arba tas pats asmuo yra įsteigęs kelias įmones, kuriose valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų. Susijusių asmenų įsigyjamas žemės ūkio paskirties žemės plotas bus skaičiuojamas kaip bendras. Įstatymas atgaline data negalioja, todėl tų asmenų, kurie turi įsigiję daugiau kaip 500 ha, nuosavybbės teisė niekaip nebus varžoma”, – akcentavo viceministrė L.Počikovska.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimų, bus privaloma pildyti žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją, bus nustatyta asmenų, pirmumo teise galėsiančių įsigyti žemę, eilė ir valstybės pirmumo teisės panaudojimo atvejai.

Valstybinė žemė

Valstybinė žemės ūkio paskirties žemė Lietuvoje užima 662 329 ha. Valstybinę žemę sudaro: 57 308 ha gyventojų asmeninio ūkio žemė; 233 135 ha – fizinių asmenų nuomojama žemė; 12 927 ha – valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų naudojama žemė; 52 438 ha – žemės ūkio bendrovių ir kitų juridinių asmenų nuomojama žemė bei kita žemė.

Kaip informavo Žemės ūkio ministro patarėjas Algirdas Gricius, Nacionalinės žemės tarnybai 2013 m. liepos 1 d. buvo pateikta 27,45 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų prašymų pirkti 442,37 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Jie yra pateikę visus reikalingus dokumentus, patvirtinančius, kad turi pirmumo teisę įsigyti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, ar turi teisę į valstybės paramą šią žemę įsigyjant iš valstybės.

,,Iš visų pateiktų prašymų 26,82 tūkst. yra fizinių asmenų (401,71 tūkst. ha) ir 0,63 tūkst. juridinių asmenų (40,66 tūkst. ha). Iki 2013 m. liepos 1 d. parduota 238,45 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, t. y. 54 proc. Likęs pageidaujamas pirkti žemės plotas – 215,4 tūkst. ha (9,9 tūkst. asmenų), iš jų 99,3 tūkst. ha (7,4 tūkst. asmenų) suprojektuotas. Per šių metų I-ąjį pusmetį parduota 29,25 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės“, – teigė A.Gricius.

Pagal 2013 m. liepos 1 d. atnaujintus duomenis, nepriimti sprendimai parduoti 9,90 tūkst. asmenų 215,42 tūkst. ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, tačiau patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai jau suprojektuoti 7,39 tūkst. piliečių 99,34 tūkst. ha plote. Šiuo metu rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus 1,36 tūkst. piliečių yra formuojami žemės sklypai 33,79 tūkst. ha plote, o 1,2 tūkst. piliečių numatyta suformuoti žemės sklypus 32,62 tūkst. ha plote, patvirtinus naujas žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo teritorijas.

,,Siekiant užtikrinti, kad asmenys, pageidaujantys pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, galėtų pasinaudoti valstybės teikiama parama (t.y. žemė parduodama be aukciono, pagal įstatyme numatytą eiliškumą), kuri Europos Komisijos sprendimu gali būti taikoma iki 2013 m. gruodžio 31 d., žemės ūkio paskirties pardavimo procesas spartinamas. Asmenis, kuriems žemės sklypai pardavimui jau suprojektuoti, tačiau jie nėra pateikę šių žemės sklypų kadastro duomenų bylų, prašome tai atlikti kuo greičiau”, – pažymėjo ministro patarėjas A.Gricius.

A.Gricius įvardijo, jog už 2011 m. parduotus visų paskirčių valstybinės žemės sklypus į valstybės biudžetą surinkta 103,9 mln. Lt, 2012 m. – 124,1 mln. Lt.  Per 2013 m. I pusmetį  į valstybės biudžetą už parduotą valstybinę žemę gauta 86,90  mln. Lt.

Miškų ūkio paskirties žemės pardavimas

A.Petkevičius informavo, jog valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų (išskyrus valstybinės reikšmės miškų) pardavimas aukcionuose pradėtas vykdyti nuo 2012 metų. 2012 m. buvo paskelbti 47 miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionai, 33 aukcionai įvyko (iš jų vienas atsisakė pirkti), 3 – neįvyko, 11 – buvo atšaukti.

Iš viso miško žemės sklypų pardavimo aukcione parduota 32 miško žemės sklypai už 2,59 mln. Lt, iš jų: 6 sklypai (15,81 ha ploto) parduoti iš karto sumokant 86,4 tūkst. Lt; 26 sklypai (173,11 ha ploto) išsimokėtinai – už 2,5 mln. Lt.

2012 m. už aukcionuose parduotus miškų ūkio paskirties žemės sklypus į valstybės biudžetą pervesta 179 tūkst. Lt. Per 2013 m. I pusmetį įvyko 9 aukcionai, kuriuose parduoti 9 miško žemės sklypai (23,66 ha ploto) sumokant iš karto 101,1 tūkst. Lt.

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės laikinasis naudojimas

Kol valstybinė žemė bus privatizuota, išnuomota arba suteikta neatlygintinai naudotis, ji suteikiama laikinai naudotis asmenims, kurie to pageidauja. 2011 m. laikinai naudotis suteikta 34,5 tūkst. valstybinės žemės sklypų (144,3 tūkst. ha plote) 18,0 tūkst. asmenų, 2012 m. – 34,9 tūkst. sklypų (108,6 tūkst. ha plote) 16,6 tūkst. asmenų.

Ministro patarėjas A.Gricius atkreipė dėmesį, jog patvirtinus Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašą supaprastinta valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis tvarka, reglamentuojant, kad leidimas laikinai naudotis valstybinės žemės plotu, kuris yra tinkamas žemės ūkio veiklai, metams pasibaigus bus pratęsiamas iš karto, jeigu tokia žemė nebus numatoma grąžinti nuosavybėn, parduoti ar naudoti viešoms reikmėms. Jei pratęsti leidimą laikinai naudotis valstybine žeme galimybių nėra, apie tai asmenys bus informuoti asmeniškai.

Taip pat supaprastinta tvarka nustatant, kad naudojamų valstybinės žemės plotų ženklinimas bus atliekamas tik tais atvejais, jeigu NŽT teritoriniam padaliniui kyla abejonių dėl laisvos žemės fondo plano, žemės valdos projekto plano ar ortofografinio žemėlapio (M1:5000, M1:10000), kurio pagrindu bus rengiama žemės schema, ar faktinių žemės ploto ribų arba asmuo pageidauja, kad žemės plotas būtų paženklintas vietovėje.

Asmeninio ūkio žemė

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna sakė, jog 2013 m. liepos 1 d. duomenimis, asmeninio ūkio žemės naudotojų skaičius Lietuvoje siekė 303,4 tūkst., jų naudojamos žemės plotas sudaro 646,2 tūkst. ha. Iš viso 281,78 tūkst. piliečių įteisinta 611,57 tūkst. ha asmeninio ūkio žemės, iš jos – 560,0 tūkst. ha privatizuojant ir 51,56 tūkst. ha – išnuomojant. Nuo viso naudojamo asmeninio ūkio žemės ploto privatizuota ar išnuomota apie 95 proc. asmeninio ūkio žemės. Liko neįteisinta tik 21,5 tūkst. piliečių 34,6 tūkst. ha asmeninio ūkio žemės, iš kurios 23,1 tūkst. ha  sklypų jau yra suprojektuoti.

Vien per 2013 m. I pusmetį asmeninio ūkio žemės (privatizuojant ir išnuomojant) įteisinta 17,2 tūkst. piliečių (37,77 tūkst. ha); suprojektuota patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose, bet neįteisinta – 7,6 tūkst. piliečių (11,92 tūkst. ha).

,,Atsižvelgiant į gaunamus nusiskundimus dėl to, kad nenaudojama asmeniniam ūkiui skirta žemė, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams skyriams pavesta patikrinti, kaip ši žemė naudojama. Nustačius, kad žemė nenaudojama arba suteikta neteisėtai, ji turi būti pervedama į laisvos žemės fondą”, – akcentavo ministras V.Jukna.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna: „Šiemet nuveikta daug“

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna: „Šiemet nuveikta daug“

Pirmadienį 13:17
„Įgyvendindami Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos nuostatas ir...

Kam Lietuvos žemdirbiui žemė?

Kam Lietuvos žemdirbiui žemė?

Rugpjūčio 30, 07:58
Tai klausimas, kuris vis garsiau skamba Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje....

Nuo šiol žemę galės įsigyti tik tie, kas ją dirba, o ne perparduoda

Nuo šiol žemę galės įsigyti tik tie, kas ją dirba, o ne perparduoda

Liepos 2, 18:31
Seimas priėmė įstatymo pataisas, įteisinančias papildomus saugiklius, kad pirmumo...

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite