Ukioklubas Naujienos Žemės ūkio naujienos Kooperacija svarbi tiek, kiek jos reikia patiems ūkininkams

Visi straipsniai

Gairės

paršavedžių laikymo reikalavimai, biologiniai preparatai, papildomos nacionalinės išmokos, žemės kaina, kaimo spindulys, verslo pradžia, buhalterinė apskaita, Kaunas, žalinimas, pienininkystė, žemės konsolidacijos projektai, agronomai, kuras, žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos, melioracijų sistemų techninė būklė, projekto įgyvendinimo ataskaita, morkos, ekologinis tinklas, Vilnius, danai, KET reikalavimai žemės ūkio technikai, sodo priežiūra, parama melioracija, žemės ūkio produktų eksportas, Amalgerol.
daugiau

Kooperacija svarbi tiek, kiek jos reikia patiems ūkininkams

2012-05-25

Vakar Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) suorganizuota apskritojo stalo diskusija “Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis taisyklių tobulinimo galimybės”. Gausiai susirinkę kooperatyvų atstovai karštai diskutavo, ką ir kaip reikėtų keisti, kad valstybės teikiama parama atitektų kooperatyvams, kurių valdyme ir veikloje dalyvauja ūkininkai. Diskusijoje dalyvavę Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis ir žemės ūkio viceministras Edvardas Raugalas kvietė susirinkusiuosius konkretizuoti siūlymus, kurie padėtų ne tik identifikuoti žemdirbių kooperatyvų problemas, bet ir jas spręsti.

Kooperacija svarbi tiek, kiek jos reikia patiems ūkininkams
ŽŪM nuotr.

Lietuvoje galiojantis kooperatinių bendrovių įstatymas tobulintas ne taip ir seniai – 2010 m., o Lietuvoje galiojantis kooperatinių bendrovių įstatymas tobulintas ne taip ir seniai – 2010 m., o Kooperatinių bendrovių pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis taisyklės žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos 2007 m. Kartas nuo karto žemdirbiai vis padiskutuodavo apie pastarųjų taisyklių tobulinimą, tačiau konkrečių siūlymų, ką reikėtų keisti, Ministerijai nepateikė. Aptarti ką reikėtų keisti, kad ūkininkai sąmoningai ir aktyviau dalyvautų kooperacijos procese, prie apskritojo stalo ŽŪR susėdo ne tik žemdirbių savivaldos vadovai, Žemės ūkio ministerijos, VĮ “Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras” atstovai, bet ir gausus būrys kooperatyvų ir jų sąjungų atstovų.

  • Kooperatinių bendrovių įstatymas

Diskusiją pradėjusi Žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkė, kooperatyvo „Pieno puta“ direktorė Jūratė Dovydėnienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į piktnaudžiavimo atvejus, kuomet stambaus kapitalo įmonės suorganizuoja kelių ūkininkų kooperatyvus, kurie, vykdydami veiklą pasiekia didelę apyvartą ir, nenusižengdami galiojančiai teisei, gauna paramą, pranokstančią kitų.

„Atskirti tikruosius kooperatyvus nuo fiktyvių padėtų kelios naujos kooperatyvų pripažinimo taisyklių nuostatos: fiksuotas tam tikras apyvartos procentas su žemės ūkio produkcijos gamintojais ne kooperatyvo nariais ir ilgesnis nei šiuo metu (dveji metai) galiojantis kooperatyvų pripažinimo galiojimas. Pastarasis terminas padėtų realiai natūroje įvertinti kooperatyvo veiklą“, - įsitikinimus dėstė J. Dovydėnienė.

Iš esmės šiai minčiai pritarė daugelis diskusijos dalyvių. ŽŪK „Pieno gėlė“ direktorius Jonas Kuzminskas siūlė sudaryti kooperatyvų pripažinimo procese dalyvaujančią tarybą, į kurią būtų įtraukti ir ŽŪR, tikindamas, kad kooperatyvų tikrumą pamatyti galima ir paprasta akimi. Visada aktyviai kooperacijos idėjas palaikančios Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas kvietė kooperatyvų apyvartos procentą su ne kooperatyvo nariais fiksuoti ties 50 proc. riba. O žemės ūkio kooperatyvo „EKO Žemaitija“ atstovai prašė keisti ir viešųjų pirkimų įstatymą, kuriame būtų numatyti prioriteto kriterijai ne tik ekologiškai, bet ir kitai kooperatyvų teikiamai žemės ūkio produkcijai.

Diskusija kooperatyvų pripažinimo klausimais atskleidė skirtingą atskirų žemės ūkio šakų kooperatyvų atstovų požiūrį į jų tikrumo vertinimo kriterijus: kas yra palanku pieno gamybos sektoriuje, visai netinka, pavyzdžiui, augalininkystės kooperatyvams. Nuomonės išsiskyrė ir siūlant, kokių nevyriausybinių organizacijų atstovai galėtų dalyvauti kooperatyvų tikrinimo tarybos darbe.

Renginyje netrūko ir gražių kooperacijos idėjų pavyzdžių, kurie galėtų skatinti ūkininkus ne tik parduoti produkciją kooperatyvams, bet ir patiems dalyvauti jų valdyme bei veikloje. Jų pateikė „Pieno puta“, „Joniškio aruodas“, „Šiaulių aruodas“, „LIT-KOOP“, „EKO-Žemaitija“, „Pieno gėlė“.

Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys Algirdas Brukas, argumentuodamas, kad kooperacija žemės ūkyje bei privačių miškų ūkiu iš dalies rūpinasi ir Ministerija, žemės ūkio ministro įsakyme sąvoką „žemės ūkis“ siūlė praplėsti į „žemės ūkis ir privatus miškų ūkis“.

Visų apskritojo stalo dalyvių nuomone, naujuoju finansiniu programavimo laikotarpiu (2014-2020 m.) pripažintiems kooperatyvams būtina užtikrinti kuo palankesnes ES struktūrinės paramos priemones.

Renginyje dalyvavęs Ministerijos Teisės departamento Asmenų veiklos reglamentavimo, turto ir viešųjų pirkimų skyrius vyriausiasis specialistas Gintautas Pečiuliauskas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad kooperatyvų pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais pagrindus nustato Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas, o kooperatyvų pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais taisyklės tik nustato konkrečią įgyvendinimo formą ir veiksmų organizavimą pagal įstatymu apibrėžtus reikalavimus. Įstatymas ir taisyklės tapo svariu pagrindu notifikuojant (derinant) su EK valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti priemonę, kurią Lietuvai leista įgyvendinti iki 2013 m. pabaigos. Todėl kooperatyvų pripažinimo įstatyminių pagrindų pakeitimų įsigaliojimą būtų logiška siūlyti ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

“Manau, kad kooperacijai žemės ūkyje labiausiai trukdo plėtotis lėtas mūsų sąmonėjimas ir vis dar gajus nepasitikėjimas vieni kitais. Kai šios problemos liks nuošalyje, nebus ir spragų kooperacijos įstatyme ar kooperatyvų pripažinimo taisyklėse“, - išklausęs karštas susirinkusiųjų diskusijas apie kooperatyvų problemas sakė žemės ūkio viceministras E. Raugalas.

Dalintis:

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite