Ukioklubas Naujienos Žemės ūkio naujienos Kaip pradėti ūkininkauti?

Visi straipsniai

Gairės

paršelių kainos ES, dirvožemis, bičių šeimos, pirmieji hektarai, kvietimas teikti paraiškas 2012, kukurūzai, parama jauniesiems ūkininams, nekilnojamas turtas, piktžolės, maisto sauga, pažeidimai, parama gamintojams, reklama, bendruomenė, dumblas, verslo liudijimai 2012, audinės, GPS, žemės sklypo pardavimas, juodasis pūdymas, tošininkystė, pasėlių priežiūra, Amazone, ūkininkų ūkių registras, rapsai.
daugiau

Kaip pradėti ūkininkauti?

Gairės: žemės ūkio veikla, ūkininkavimas, pradėjimas ūkininkauti.
2011-05-09

Į Žemės ūkio ministeriją pastaruoju metu kreipiasi patarimo ne vienas asmuo, mąstantis apie galimybę pradėti ūkininkauti, tačiau neturintis reikalingo išsilavinimo, susijusio su žemės ūkiu. Ministerijos specialistų teiraujamasi, kokio profesinio pasirengimo reikia norint pradėti ūkininkauti?

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė paaiškino, kad teikiant savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, būtina pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš šių dokumentų:

1) žemės ūkio profesijų, susijusių su žemės ūkio veikla, profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro) išsilavinimo kvalifikacinio pažymėjimo ar diplomo kopiją;

2) mokymo įstaigos išduotą pažymą, liudijančią, kad asmuo yra žemės ūkio specialybės studentas arba moksleivis, arba pažymą apie nebaigtą žemės ūkio aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3 200 akademinių valandų), ar mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą profesinį žemės ūkio išsilavinimą (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);

3) Vilniaus pedagoginio instituto (dabartinio Vilniaus pedagoginio universiteto) buvusios biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;

4) Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos ir kitų darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio bei alternatyvia žemės ūkiui veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacinio pažymėjimo kopiją;

5) Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją;

6) Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją;

7) ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, išduoto pagal žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintą programą, kopiją. Atkreiptinas dėmesys, kad ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.

O ką daryti neturintiems tinkamo profesinio pasirengimo?

Į šį klausimą Z. Duchovskienė atsakė, kad tokie asmenys privalo baigti 320 val. trukmės Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kursą ir išlaikyti egzaminą. Asmenys, turintys ne mažesnę kaip vienerių metų žemės ūkio veiklos patirtį ir ne žemesnį kaip vidurinį ar profesinį išsilavinimą ir savarankiškai pasiruošę pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, egzaminą gali laikyti eksternu. Mokymo kursai pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gali būti iš dalies, t.y. 80 proc. finansuojami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“. Teikti paraiškas pagal šią priemonę gali profesinio mokymo įstaigos. Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos priimamos dviem etapais: nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d.

Norintieji mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas, kurių sąrašą galima rasti yra Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt. Kursų laikas, vieta ir kita informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos (www.zum.lt), Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro (www.zmmc.lt) ir projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse.

Dalintis:

Komentarai (0)

 

Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Emigrantams.lt - Lietuvos emigrantai.

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite