Ukioklubas Naujienos Gyvulininkystė Paramos gyvulininkystei ratas įsisuko

Visi straipsniai

Gairės

ES parama 2014-202, veisliniai gyvuliai, orai, medaus kainos, ožkos, valstybinės žemės pirkimas, ūkininkavimas, utilizavimas, sėjos darbai, žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara, importas, serbentai, liga, augalininkystės produktų tyrimai, mėsa, kviečių supirkimo kainos, šakotis, ankstyvos bulvės, žemės įstatymas, lizingas ūkininkams, dirvos mėginiai, Ekoagros, Žalioji savaitė, Baltijos šalys, žemės ūkio ateitis.
daugiau

Paramos gyvulininkystei ratas įsisuko

2013-11-15

Gyvulininkystės sektorius, kaip svarbi žemės ūkio sritis, šiuo programiniu laikotarpiu yra priskirtas pirmajam prioritetiniam žemės ūkio sektoriui. Ministerija, siekdama sudaryti tinkamas sąlygas gyvulininkystės sektoriaus plėtrai, perskirstė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai įgyvendinti skirtas lėšas tarp šios programos priemonių ir gyvulininkystės sektoriui 2013 metais papildomai skyrė 60 mln. Lt paramos lėšų investicijoms.

Paramos gyvulininkystei ratas įsisuko

Šiemet gyvulininkystės skatinimui skiriama dar 60 mln. Lt.

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna pažymėjo, kad norint skirti gyvulininkystei šias paramos lėšas teko pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir gauti Europos Komisijos pritarimą.

Šiomis papildomomis lėšomis numatyta finansuoti tik galvijininkystės (skirta 45 mln. Lt), kiaulininkystės (10 mln. Lt), avininkystės, ožkininkystės ir triušininkystės (šiems trims sektoriams skirti 2 mln. Lt) bei paukštininkystės (3 mln. Lt) veiklą vykdančių ūkio subjektų paramos paraiškas, teikiamas gauti investicinę paramą pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį.

„Šis mūsų žingsnis visiškai pasiteisino. Žmonės mato perspektyvą ir norinčiųjų plėtoti gyvulininkystę pasirodė besą tikrai daug. Paraiškų teikimo laikotarpiu (nuo 2013-09-09 iki 2013-10-11) pateikta 704 paraiškos, kuriose prašoma paramos už 191 mln. Lt – pageidaujama paramos suma net 3 kartus viršija skirtąjį biudžetą. Aktyviausi yra galvijus auginantys pareiškėjai, kurie pateikė 668 paramos paraiškas 167 mln. Lt gauti“, – pasidžiaugė ministras. Kiaulininkystės sektoriaus plėtrai pateikta 18 paraiškų – 11,7 mln. Lt sumai, paukštininkystės – 13 paraiškų 11,1 mln. Lt, avininkystės – 5 paraiškos 804 tūkst. Lt.

„Dėl to, kad prašoma paramos suma viršijo skirtąjį lėšų biudžetą, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas teko reitinguoti pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytus aštuonis projektų pirmumo atrankos kriterijus, sudarant projektų pirmumo eilę, – paaiškino žemės ūkio ministras. – Pirmenybė teikiama tiems, kas dar nėra gavęs investicinės paramos“.

Paramos dydis

Pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ teikiamos paramos dydis pareiškėjo projektui apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, neviršijant priemonei nustatytų paramos intensyvumo lygių – iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 50 proc.; jauniesiems ūkininkams (asmenys jaunesni nei 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo metu) finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc.

Kam skirtos paramos lėšos

Investicinės paramos lėšos skiriamos įsigyti naują žemės ūkio techniką, kuri būtina pašarų gamybai (traktorius, priekaba, sėjamoji, grėblys, vartytuvas, pašarų smulkintuvas ir pan.). Pareiškėjas projekte gali numatyti įsigyti tik vieną traktorių ir didžiausia paramos suma jam finansuoti negali viršyti 50 000 Lt. Kitos žemės ūkio technikos, kurios vieneto vertė yra didesnė kaip 70 tūkst. Lt, remiamas kiekvienos rūšies tik vieno vieneto įsigijimas.

Pareiškėjas taip pat gali įsigyti naują įrangą, tiesiogiai susijusią su pirminių gyvulininkystės produktų gamyba (gyvulių priežiūros įranga, gyvulių šėrimo įranga, gyvulių girdymo įranga, melžimo įranga ir pan.) arba naujas SL kategorijos specialias transporto priemones.

Paramos lėšomis pareiškėjas gali: statyti naujus ir rekonstruoti esamus gyvulininkystės gamybinius statinius, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius; įsigyti naujų statybinių medžiagų; kurti infrastruktūrą valdoje prie gyvulininkystės gamybinių statinių, jei ji yra reikalinga gyvulininkystės gamybinių statinių, esančių valdoje, eksploatacijai (kelių įrengimas ir (arba) rekonstravimas; vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas; drenažo įrengimas ir (arba) rekonstravimas; artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas ir (arba) rekonstravimas; biodujų, gaminamų iš ūkyje susidarančių atliekų ir naudojamų tik ūkio reikmėms, jėgainių įrengimas ir (arba) rekonstravimas.

Paramos lėšomis taip pat numatyta finansuoti verslo plano rengimo ir konsultacijų projekto įgyvendinimo klausimais patirtas išlaidas, atlikti projekto viešinimą.

Tolesnis etapas

Žemės ūkio ministras prof. V. Jukna atkreipia dėmesį, jog šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atlieka projektų tinkamumo gauti paramą vertinimą. Šis procesas gali užtrukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje bei ekspertizės atlikimo terminas. „Tikimės, kad paraiškų tinkamumo paramai gauti vertinimo procesas vyks sklandžiai, ir metų pabaigoje pirmuosius paramos gavėjus galėsime pakviesti pasirašyti paramos sutarčių“, – pažymėjo žemės ūkio ministras.

Dalintis:

Komentarai (1)

* zydrunas  2013-11-25
ar dar galima tiketis


Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite