Ukioklubas Naujienos Gyvulininkystė Informacija gyventojams, laikantiems kiaules buferinėje zonoje

Visi straipsniai

Gairės

verslo pradžia, žemės konsolidacijos projektai, žemės ūkio produktų eksportas, kuras, parama melioracija, melioracijų sistemų techninė būklė, paršavedžių laikymo reikalavimai, agronomai, Kaunas, buhalterinė apskaita, projekto įgyvendinimo ataskaita, danai, kaimo spindulys, biologiniai preparatai, sodo priežiūra, ekologinis tinklas, žalinimas, žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos, Amalgerol, papildomos nacionalinės išmokos, žemės kaina, Vilnius, KET reikalavimai žemės ūkio technikai, pienininkystė, morkos.
daugiau

Informacija gyventojams, laikantiems kiaules buferinėje zonoje

Gairės: kiaulės, afrikinis kiaulių maras.
2013-11-26

Pratęstas terminas pateikti paraiškas dėl nuostolių kompensavimo iki š. m. gruodžio 2 d.

Informacija gyventojams, laikantiems kiaules buferinėje zonoje

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, atsižvelgdamas į kiaulių laikytojų prašymus ir siekdamas, kad gyventojams pagal galimybes būtų kompensuoti patirti nuostoliai dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo buferinėje zonoje, pasirašė įsakymą, kuriame numatyta pratęsti terminą pateikti paraiškas dėl nuostolių kompensavimo.

Atsižvelgiant į tai, afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje kiaules laikantys ūkininkai gali teikti paraiškas dėl patirtų nuostolių atlyginimo Savivaldybių komisijoms iki šių metų gruodžio 2 dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena kiaulių laikymo vieta ir banda turi būti registruota Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje. Į duomenų bazę informacija apie kiaulių laikytoją, laikymo vietą, kiaulių skaičių turi būti suvesta kiekvienų metų sausio ir liepos mėn., jei kiaulių laikytojai siekia valstybės paramos – kiekvieną metų ketvirtį.

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), kiaulių savininkai gali gauti kompensaciją už ankstyvuoju laikotarpiu paskerstas kiaules buferinėje zonoje.

Kompensavimo tvarka (išmokos kodas – 20314)

Savivaldybėse yra sudaryta nuolatinė Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) šių ligų prevencijos priemones, įvertinimo komisija (toliau – Komisija).

Kiaulių savininkai dėl patirtų nuostolių, paskerdus kiaules buferinėje zonoje, atlyginimo, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus: prašymą nuostoliams atlyginti (Tvarkos aprašo 1 priedas); dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą; jeigu draustas, draudimo įmonės pažymą, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma; įsipareigojimą Valstybinei maisto veterinarijos tarnybai (VMVT) vienerius metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje (Tvarkos aprašo 3 priedas); gautų pajamų, paskerdus kiaules skerdykloje, ir patirtų transporto išlaidų iki skerdyklos patvirtinimo dokumentus (apmokėjimo kvitus, sąskaitas-faktūras ar kt.); VMVT ar teritorinės VMVT patvirtinimą, kad iš paskerstų kiaulių paimti mėginiai užkrečiamosios ligos stebėsenai; skerdyklos išduotą skerdimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu skerdykloje kiaulės buvo paskerstos savininko reikmėms; VMVT išduotą patvirtinimo apie mėginių paėmimą afrikinio kiaulių maro ligos stebėsenai dokumentą ir patvirtintą VMVT atstovo savininko įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių, jei kiaulės savo reikmėms buvo skerstos savininko ūkyje.

Jeigu kiaulės skerdžiamos savo reikmėms savininko ūkyje, savininkas iš anksto apie skerdimą informuoja komisiją ir suderina su VMVT. Nuostoliai gali būti kompensuojami,  jeigu skerdimo metu dalyvauja VMVT atstovas arba VMVT įgaliotas privatus veterinarijos gydytojas, kuris po paskerdimo paima mėginius užkrečiamosios ligos stebėsenai ir išduoda tai patvirtinantį dokumentą, o savininkas parašo įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių.

Kiaulių savininkas, pildydamas prašymą ir kitus dokumentus, vadovaujasi Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-750.  

Dalintis:

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite