Ukioklubas Naujienos Parama ūkiui Reikalavimai siekiantiesiems išmokų už ūkinius gyvūnus

Visi straipsniai

Gairės

vadovas, nekilnojamas turtas, VH Lietuva, beicas, verslo kūrimas, patikros, biotechnologijos mokslas, ūkininkų gyvenimas, sandėlis, pieno ūkiai, tiesioginės išmokos už pieną, bulvių sodinimas, VSD, tiesioginės išmokos avansu, parama VVG, žuvininkystės produktų kontrolė, Azofit, pasėlis, avys, kaimo bendruomenės, buhalterija, aktyvus ūkininkas, verslo liudijimai 2012, miško sklypai, pupos.
daugiau

Reikalavimai siekiantiesiems išmokų už ūkinius gyvūnus

Gairės: ES parama, mėsiniai galvijai, mėsinės avys, tiesioginės išmokos.
Spalio 6, 10:00

Kaimo gyventojai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas už mėsinius galvijus ir mėsines avis, privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų. Ūkiniai gyvūnai turi būti laiku ir tinkamai ženklinami, registruojami ir tvarkoma jų apskaita.

Reikalavimai siekiantiesiems išmokų už ūkinius gyvūnus
Ukioklubas.lt nuotr.
Sąlygos patikroms atlikti, ūkinių gyvūnų ženklinimas ir apskaitos žurnalų pildymas
 
Kaip pareiškėjai laikosi nustatytų reikalavimų, tikrina į pareiškėjų ūkius atvykę Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai. Atliekant patikras ūkiuose tikrinama, ar gyvuliai paženklinti ausų įsagais – patikrinami kiekvieno gyvulio ausų įsagų numeriai. Pažymėtina, kad pareiškėjai turi užtikrinti sąlygas (gyvulius atskirti grupėmis, juos suginti į užtvarus ir pan.) NMA specialistams patikrinti ir tiksliai identifikuoti gyvulius.
 
Individualiais numeriais paženklinti gyvūnai registruojami Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale raštu arba elektroniniu būdu. Atliekant patikrą vietoje tikrinama, ar pareiškėjas veda gyvulių apskaitą, pildo ir saugo gimimo, perkėlimo, skerdimo, gaišimo ir (arba) pardavimo dokumentus laikydamasis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų.
 
Visos gyvūnų ženklinimo ir registravimo apskaitos formos ir žurnalai saugomi 3 metus po paskutinio įrašo. Apskaitos žurnalai bei kiti reikiami dokumentai pateikiami patikrą ūkyje atliekančiam NMA specialistui.
 
Ūkiniai gyvūnai turi būti įregistruoti iki spalio 31 d.
 
Primename, kad parama bus mokama pareiškėjams už 2014 m. valdoje nepertraukiamai ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų išlaikytas savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. (gyvulio paskerdimo, eksporto ar kritimo dieną arba gyvus 2014 m. gruodžio 31 d.) mėsinius galvijus. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki 2014 m. spalio 31 d. (t. y. duomenys apie mėsinių galvijų ir avių laikymo pradžią į Ūkinių gyvūnų registrą turi būti įvesti iki 2014 m. spalio 31 d. įskaitytinai). Pareiškėjams, pardavusiems mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis kitam laikytojui, parama nebus mokama, bet į paramą galės pretenduoti pirkėjas, jeigu atitiks paramos skyrimo reikalavimus.
 
Svarbu pažymėti, jog Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše numatyta, jog nuo šių metų, siekiant valstybės pagalbos, avių prieauglį būtina paženklinti per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo.
 
Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus. Jeigu pareiškėjas neleidžia NMA darbuotojui atlikti patikros vietoje ir suskaičiuoti mėsinių galvijų, mėsinių avių arba nesudaro tinkamų sąlygų patikrai atlikti, išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis nemokamos.
 
Taip pat primename, kad patikrų ūkiuose metu tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti patikros metu (deklaruotas pasėlis, plotas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų vykdymas).
 
Išsamiau su Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklėmis galite susipažinti .
Dalintis:

Komentarai (0)

 

Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite