Ukioklubas Naujienos Žemės ūkio naujienos Turto ir pajamų deklaravimas 2013m.: naujos gyventojų grupės

Visi straipsniai

Gairės

graužikai, Sūrininkų namai, melioracijos grioviai, žūklė, Vilkaviškio grūdai, Kaunas, tiesioginės išmokos 2010, pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, MTZ, gamta, parama kooperatyvams, EDV, pažeidimai, Metų ūkis, žymėtas dyzelinas, gaisras, patalpos, garantijos, žemės ūkio augalai, žemės ūkio pridėtinė vertė, pienininkystės rinka, Vilkaviškis, daržovių draudimas, melioracijų sistemų techninė būklė, pelenai.
daugiau

Turto ir pajamų deklaravimas 2013m.: naujos gyventojų grupės

Gairės: ūkininkai, pajamos, turtas.
Kovo 23, 08:25

Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) jau yra suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų deklaracijos. Patogiausia deklaruoti turtą ir pajamas yra elektroniniu būdu.

Turto ir pajamų deklaravimas 2013m.: naujos gyventojų grupės
nuotr.

Šiemet iki gegužės 2 d. ir vėlesniais metais turtą (taip pat ir pajamas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą) deklaruoti privalo:

1. valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

Remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, valstybės ir savivaldybės įstaigos, suprantamos kaip   valstybės ir savivaldybių įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų  bei valstybės  pinigų  fondų  ir  kurioms  Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai,  viešosios  įstaigos,  kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių  yra  valstybė  ar  savivaldybė.

Pavyzdžiui, deklaruoti turtą turi tokių iš valstybės (savivaldybės) biudžetų asignavimų išlaikomų įstaigų (biudžetinių ar viešųjų), kaip mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bibliotekų, muziejų, teatrų, ligoninių, poliklinikų, kultūros centrų, jaunimo ar  suaugusiųjų užimtumo centrų,  kultūros centrų, sporto centrų, senelių globos namų ir pan. įstaigų  vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

2. valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariai.

Pagal papildytą Gyventojų turto deklaravimo įstatymą (toliau – GTDĮ) turtą deklaruoti privalo tokių valstybės ir savivaldybių įstaigų padalinių, kurie neįeina į kitą struktūrinį padalinį, vadovai ir jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Kito struktūrinio padalinio sudėtyje esančių skyrių, poskyrių ar kitų struktūrinių padalinių vadovams, pavaduotojams ir šeimų nariams deklaruoti nereikia.

Pavyzdžiui,  deklaruoti turtą turi valstybės įstaigos departamento, kurio sudėtyje yra trys skyriai, direktorius ir jo pavaduotojas bei jų šeimų nariai. Į departamento sudėtį įeinančių trijų skyrių vadovams ir jų pavaduotojams deklaruoti turtą nereikia. Turtą deklaruoti privalo taip pat savarankiškų skyrių (neįeinančių į departamento ar kito padalinio sudėtį) vadovai (vedėjai) ir jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai;

3. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

Kokios valstybės įmonės (VĮ) ir akcinės bendrovės (AB) turi strateginę ar svarbią reikšmę užtikrinant nacionalinį saugumą, yra nurodyta Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme. Pvz., šiame sąraše paminėtos tokios valstybės įmonės:

1) akcinė bendrovė Lietuvos paštas;

2) valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė;

3) valstybės  įmonė  Klaipėdos  valstybinio jūrų uosto direkcija;

4) valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra;

5) valstybės įmonė "Oro navigacija";

6) valstybės įmonė "Automagistralė";

7) valstybės įmonė "Alytaus regiono keliai";

8) valstybės įmonė "Kauno regiono keliai";

9) valstybės įmonė "Klaipėdos regiono keliai";

10) valstybės įmonė "Marijampolės regiono keliai";

11) valstybės įmonė "Panevėžio regiono keliai";

12) valstybės įmonė "Šiaulių regiono keliai";

13) valstybės įmonė "Tauragės regiono keliai";

14) valstybės įmonė "Telšių regiono keliai";

15) valstybės įmonė "Utenos regiono keliai";

16) valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai";

17) valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija;

18) valstybės įmonė "Kauno aerouostas";

19) valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas;

20) valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas.

Strateginę  reikšmę  nacionaliniam saugumui  turi   šios įmonės,
kurių kapitalo gali turėti privatūs nacionaliniai
ir užsienio asmenys, atitinkantys nacionalinio saugumo
interesus, paliekant sprendžiamąją galią valstybei:

1) akcinė bendrovė "Detonas";

2) akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai";

3) akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras;

4) akcinė bendrovė "Jonavos grūdai";

5) akcinė bendrovė Lietuvos energija, AB;

6) akcinė bendrovė LITGRID AB;

7) akcinė bendrovė AB LESTO;

8) akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta";

9) nacionalinis investuotojas;

10) suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorius;

11) suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimo bendrovė.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės:

1) akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva";

2) akcinė bendrovė "Lietuvos dujos";

3)  projekto  įgyvendinimo bendrovė,  numatyta
Branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme;

4) akcinė bendrovė TEO LT, AB;

5) akcinė bendrovė "Achema";

6) vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas  teikiančios

įmonės pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

7) akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla.

Šių ir kitų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti turtą.

Tokių įstaigų vadovams ir jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą buvo nustatyta nuo 2011 m.  pagal GTDĮ 2 straipsnio 19 ir 20 punktus, kaip valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams bei jų šeimų nariams;

4. valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų  pavaduotojams ir jų šeimos nariams.

Valstybės ar savivaldybės įmonių vadovų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą atsiranda tuo atveju, jeigu toje įmonėje valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokių įmonių vadovai turtą  deklaruoja nuo 2011 m.;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimos nariai.

Turtą deklaruoti pareiga nustatyta gyventojams, kurių kandidatūras į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose tarptautinėse institucijose siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

Svarbu: Turtą deklaruojantys gyventojai privalo deklaruoti ne tik jį, bet ir praėjusių kalendorinių metų pajamas. Todėl šie (1-5 punktuose išvardyti) gyventojai iki š.m. gegužės 2 d. privalo pateikti ir metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas (FR0001 forma), ir  metines pajamų  deklaracijas (GPM308 forma).

UkioKlubas.lt, pagal VMI inf.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Žemės mokesčio skaičiuoklė

Žemės mokesčio skaičiuoklė

Gegužės 10, 06:57
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –...

Siekiama išvengti žemės sutelkimo vienose rankose

Siekiama išvengti žemės sutelkimo vienose rankose

Gegužės 9, 09:54
Vyriausybė, siekdama įgyvendinti savo programoje įtvirtintą siekį, kad žemės ūkio...

Vyriausybė siūlo papildomų apribojimų įsigyjant žemę

Vyriausybė siūlo papildomų apribojimų įsigyjant žemę

Balandžio 29, 20:03
Vyriausybė siūlo papildomų apribojimų įsigyjant žemę. Jei Seimas įteisintų papildomus...

Komentarai (0)



Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Enternet - SEO paslaugos.

Taip pat skaitykite