Ukioklubas Naujienos Kaimo plėtra II-osios Tarptautinės vietos veiklos grupių mugės ,,IŠ KARTOS Į KARTĄ, IŠSAUGANT REGIONO SAVITUMĄ“ lankytojų lietus neišgąsdino

Visi straipsniai

Gairės

kopūstų kainos, mikroelementai, biodujų gamybos technologija, ekologiįki ūkiai, cukraus fabrikas, fiziniai asmenys, paukščiai, žemės ūkio plėtra, apyniai, dulkės, zotas, pardavimai, žemės mokesčio dydis, plėtros programa, garantijos lizingo bendrovėms, nekilnojamas turta, darbų sauga, ŽŪM Starkevičius, pieno kvotos, ūkininkavimas, menkės, miško ruošos darbai, žemės ūkio įmonės, raudonkepuriai, Kauno grūdai.
daugiau

II-osios Tarptautinės vietos veiklos grupių mugės ,,IŠ KARTOS Į KARTĄ, IŠSAUGANT REGIONO SAVITUMĄ“ lankytojų lietus neišgąsdino

Gairės: VVG, amatininkai, LEADER, ŽŪM, kaimo amatai, Lietuvos kaimo tinklas, vietos veiklos grupės.
2013-05-30

Kyla daug diskusijų dėl to, kokia bus ateities karta, ar ji vis dar žinos tikruosius lietuviškus papročius? Ar jiems bus įdomu, kaip senoliai dirbdami žemę dainavo, kaip močiutės audė juostas ir sekė pasakas, kaip jaunos merginos kaupė savo kraitį skryniose? Ar bus dar kam nors įdomu pamatyti, kaip šoko mūsų seneliai ir jų tėvai? Kas išsaugos šį paveldą?

II-osios Tarptautinės vietos veiklos grupių mugės ,,IŠ KARTOS Į KARTĄ, IŠSAUGANT REGIONO SAVITUMĄ“ lankytojų lietus neišgąsdino

Savaitgalį prie Raudonės pilies Jurbarko rajone  šurmuliavo antroji tarptautinė Žemės ūkio ministerijos organizuota vietos veiklos grupių mugė kurios pagrindinis tikslas ne tik saugoti ir puoselėti tautinį paveldą, skatinant tautinių tradicijų ir papročių tęstinumą dabartiniame gyvenime, plėsti supratimą apie tradicijas lietuvių tautosakoje, buityje ir mene, bet ir stiprinti, plėtoti tarptautinius, regioninius vietos veiklos grupių  bendradarbiavimo ryšius ir iniciatyvas, sudaryti galimybes keistis gerąja patirtimi.

Į mugę šiais metais atvyko atstovai net iš 21 Lietuvos vietos veiklos grupės ir 14 ES  šalių narių delegacijų. Mugės dalyviai turėjo unikalią galimybę daug ką pamatyti žvelgiant ir iš  Lietuvos į Europą, į pasaulį, nes savo kultūros savitumą ir įgyvendinamus projektus pristatė ir Lenkijos, Estijos, Suomijos, Latvijos,  Prancūzijos šalių delegacijų atstovai.

Vietos veiklos grupių susitikimas, skirtas pasidalinti gerąją patirtimi ir užmegzti partnerystės ryšius, prasidėjo mugės išvakarėse rengiama konferencija

 Konferencijoje dalyvavo apie 100 Lietuvos ir užsienio VVG atstovų. Konferencijos tikslaspasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant LEADER metodą, diskutuoti apie LEADER vietos plėtros strategijų efektyvesnį įgyvendinimą,  tarptautinių bendradarbiavimo projektų svarbą. Konferencijos programa. (PRISEGTUKAS NACIONALINIŲ kaimo tinklų ir vietos veiklos grupių konferencija).

Konferenciją pradėjęs Žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas pasidžiaugė, kad Lietuvos kaimo tinklas yra ta partnerystės platforma, kuri sudaro galimybę bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi ne tik nacionaliniu, regioniniu, vietos, bet ir tarptautiniu lygiu. Viceministras pažymėjo, kaip svarbu domėtis ne tik savo šalies, vietovės reikalais, bet keistis, dalintis patirtimi ir su kaimynais – tai ne tik plečia akiratį, bet ir padeda įveikti esamas Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo kliūtis, o įvertinus padarytas klaidas, reikšmingai prisideda formuojant naująjį 2014-2020 metų kaimo plėtros programinį laikotarpį.

Konferencijoje dalyvaujantys VVG  atstovai apsikeitė informacija apie pasiekimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „LEADER metodo įgyvendinimas“, pasidalino projektų įgyvendinimo patirtimi: Robertas Viaktorius, Seinų VVG valdybos pirmininko pavaduotojas pristatė 7 (septynių) Lenkijos  VVG bendradarbiavimo projektą ,,Tautinis paveldas – mūsų turtas“, Reet Kokovkin, Estijos VVG atstovė pristatė tarptautinį projektą ,,Gastronomijos puoselėjimas“ (angl. ,,Growing Gastronauts“)  (PRISEGTUKAS presentation How to raise growing gastronauts).

Svarbu, kad prie tautinio paveldo išsaugojimo prisidėtų jaunimas, kad būtų ugdoma jauno žmogaus atsakomybė už paveldo vertybių išsaugojimą, kad liaudiškos tradicijos ir papročiai būtų perduodamos iš kartos į kartą. Todėl konferencijos metu daug dėmesio skirta jaunimo socialinei įtraukčiai. Lietuvos kaimo tinklo Kaimo jaunimo komiteto ir Jaunimo reikalų departamento atstovė

Milisenta Misevičiūtė apžvelgė Lietuvoje vykdomą Jaunimo politiką (PRISEGTUKAS 2013 05 24_M. Miseviciute_JP ir DsJ-1). Asta Leonavičienė, Ukmergės VVG valdybos narė pristatė pranešimą ,,Ukmergės VVG patirtis įgyvendinant jaunimo įtraukties projektus“ (PRISEGTUKAS vvgjaunimoKonferencija 2013.23-25). Séverine Bressaud, Prancūzijos kaimo tinklo atstovė papasakojo apie Prancūzijos kaimo tinklo vykdomas veiklas, siekiant aktyvinti jaunimą (PRISEGTUKAS Presentation_france_youth).

Kiti konferencios svečiai, etnografai, pasidalino žiniomis apie Lietuvos regionų kultūrinį savitumą: Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėja papasakojo apie Platelių dvaro sodybos amatų centrą. Apie tradicinius amatus, jų puoselėjimą ir pritaikymą daug kalbėjo Valė Krauleidienė, Pajūrio krašto VVG atstovė (PRISEGTUKAS VVG Pajūrio kraštas pranešimas).

Konferenciją moderavo ir  baigiamąjį žodį renginio dalyviams tarė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Vilma Daugalienė: ,, svarbu, kad visuomenė brangintų savitumą, kad išlaikytų etninę savimonę ir  tautinį identitetą...“ .

Pasibaigus konferencijai renginio dalyviai buvo supažindinti su sėkmingai įgyvendintais LEADER vietos projektais. Buvo aplankyti Kauno rajono VVG vietos projektai (Ringaudų bendruomenės centras, Kačerginės bendruomenės centras ir Ežerėlio bendruomenės centras: (PRISEGTUKAS Projektai Kauno r.-1)

Iškilmingą mugės atidarymą paskelbė Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius

Mugę  savo vizitu mugę  pagerbė ir sveikinimus mugės dalyviams dedikavo ir kiti garbingi mugės svečiai –  Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Bronius Pauža.

Apsilankiusiems VVG paviljonų kaimelyje akys raibo nuo spalvų, kvapų ir garsų

 Šių metų mugės tema ,,Iš kartos į kartą išsaugant regioninį savitumą“, todėl viso renginio metu buvo akcentuojami visi penkių Lietuvos regionų (Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Mažoji Lietuva) savitumą atspindintys aspektai – tautinis kostiumas, kulinarinis paveldas, papročiai, tautosaka, muzikinis folkloras, ir kita liaudies kūryba. Iki pat vakaro nuo  scenos skambėjo  visų penkių Lietuvos regionų  muzika, dainavo etnografiniai ansambliai, kaimo kapelos ir jaunimo kolektyvai, sukosi  tautinių šokių poros  – iš viso šventėje pasirodė net 12 kolektyvų: jaunimo folkloro ansamblis ,,Kėilelė“ ir folklorinis ansamblis ,,Šateikee“,  Alovės folkloro ansamblis ,,Susiedai“, ,,Nėdzingėnai“, Pastrėvio kaimo kapela ,,Varnalėša“, Labūnavos liaudiškos muzikos kapela „Barupė“, folkloro ansamblis ,,Savingė“, liaudiškos muzikos kapela ,,Luokesa“, Veliuonos kultūros centro istorinių šokių kolektyvas ,,Saltare Festum“, jaunimo muzikos grupė iš Veliuonos, Bandonijų ansamblis ,,Eržvilko Bandonija“.

Nepaisydami darganoto oro, įspūdingu pasirodymu šią gražią programą užbaigė Suvalkijos krašto Vilkaviškio vaikų ir  jaunimo centro kolektyvas ,,Vyželė“, kuris garsėja gražiomis tradicijomis, savo krašto unikalių dainų ir šokių puoselėjimu. Dėkojame Vilkaviškio krašto VVG, kurie atlydėjo į mugę šį kolektyvą.

Mugės svečiai ir dalyviai turėjo progos sudalyvauti edukacinėse pamokėlėse

Mugės metu vyko demonstraciniai patiekalų ir amatų gamybos užsiėmimai. Žemaitijos etnokultūrinio regiono atstovai mokė sukti kastinį, drožti Užgavėnių kaukes, iš vytelių pinti krepšius. Dzūkai kvietė pasisemti keramikos dirbinių gamybos, veltinių vėlimo patirties. Jie mokė iš šiaudų pinti sodus, iš žolynų sukomponuoti puokštes, virti žuvienę, iš žilvičio drožti švilpynes. Aukštaičiai aiškino ir rodė, kaip iš rupių miltų iškepti blynus, pagaminti skruzdėlyną ir šakotį, išvirti žuvienę bei kvapnią žolelių arbatą. Patyrę meistrai mokė pinti juostas, žiesti molio dirbinius, siuvinėti, demonstravo kaip iš lino ruošiamas pluoštas siūlams vyti.

Bendrai visą projektą (konferencija, mugė, projektų lankymas) jau antrąjį kartą organizavęs Lietuvos kaimo tinklas, siekė ne tik suburti kaimo plėtros dalyvius, bet suteikti kūrybišką erdvę susitikimui tarp ES valstybių narių nacionalinių kaimo tinklų atstovų ir vietos veiklos grupių atstovų, kad būtų galima prisistatyti, dalintis, reflektuoti ir diskutuoti, mokytis ir sužinoti tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, rasti partnerių bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.

Dėkojame visiems dalyvavusiems

VVG atstovams, amatininkams, kulinarams, kultūrinės programos atlikėjams, kurie širdimi prisiglaudę prie mūsų papročių ir tradicijų, pajutę jų gerumą savo sielose, nesiliaudami saugo ir puoselėja šį brangų tautos turtą. Visų lietuviškų tradicijų puoselėtojų sambūris dar sykį pademonstravo, kad žmonės šiame krašte  neleidžia į užmarštį nugrimzti liaudies dainai, šokiui, muzikai, tautos papročiams. Tik nuo visų  mūsų visų bendrų pastangų – mūsų savimonės gilumo, ryžto nuolat šviestis ir šviesti, stiprėti ir stiprinti savo teritoriją, kalbą, papročius priklauso, kiek ilgai mes galėsime išsaugosime savo tautos identitetą.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Lietuvos kaimo tinklo narius kviečiame prie Raudonės pilies

Lietuvos kaimo tinklo narius kviečiame prie Raudonės pilies

2013-05-10
Atbundantis pavasaris jau antrą kartą kviečia susitikti prie istorinės Raudonės pilies...

Apklausos LEADER metodo įgyvendinimo 2014–2020 m. galimybių rezultatai

Apklausos LEADER metodo įgyvendinimo 2014–2020 m. galimybių rezultatai

2013-02-20
Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras atliko vietos veiklos grupių...

Didins vietos veiklos grupių atsakomybę

2012-11-08
Š. m. spalio 31 d. Kaune vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis....

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite