Ukioklubas Naujienos Ekologinis ūkis Ekologinio žemės ūkio taisyklės

Visi straipsniai

Gairės

AB Marijampolės regiono veislininkystė, maisto pardavimas, sodininkai, išmokos ūkininkavimas, Heifel, išskirtinės kokybės produktai, grybai, rekomendacijos, biokuro gamyba, subsidijos, trąšų barstytuvai, daržovių auginimas, ganyklos, Ką pasėsi, žemės dirbimo technika, gyventojai, piktžolių kontrolės sistema ekologinėje žemdirbystėje, ekologiškos trąšos, dirvos dirbimas, parama mikroįmonėms kaime, mobilieji telefonai, pasėlis, atsietosios papildomos nacionalinės išmokos už pieną, KPP 2007 - 2013, gyvūnų paroda.
daugiau

Ekologinio žemės ūkio taisyklės

Gairės: ekologinis ūkininkavimas, taisyklės, Ekoagros, ŽMMC, ekologinio žemės ūkio taisyklės.
Sausio 18, 13:00

2012 m. lapkričio 16 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-876 pakeista tvarka dėl privalomo mokymo siekiantiems gauti ekologinės gamybos sertifikatą. Norintys pradėti ekologiškai ūkininkauti privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsimokslinimą arba išsimokslinimo pripažinimą.

Ekologinio žemės ūkio taisyklės
Ukioklubas.lt nuotr.

Nepateikus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo pagal privalomąją mokymo programą “Ekologinio ūkininkavimo pagrindai” ar turimo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba, iki einamųjų metų birželio 15 d., sertifikavimo įstaiga ekologinės gamybos einamaisiais metais nesertifkuos. Įsakymas dėl privalomo mokymo panaikintas, jo nuostatos perkeltos į Ekologinio žemės ūkio taisykles.

Žemės ūkio rūmų specialistai įgyvendindami projektą „Ūkio valdymo pagal kompleksinės paramos reikalavimus ir ekologinio ūkininkavimo kompetencijų ugdymas“ organizuoja ir veda trijų dienų kursus pagal privalomąją mokymų programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“pradedantiems ekologiškai ūkininkauti. 2013 m. sausio mėnesi kursai vyks Alytaus, Mažeikių, Prienų ir Radviliškio rajonuose, vasarį – Akmenės, Molėtų, Raseinių, Šakių, Tauragės ir Vilkaviškio r. ir kovą – Panevėžio, Rokiškio, Skuodo, Utenos ir Zarasų r. Informaciją apie vykdomus mokymus, jų tikslią vietą, laiką, atsakingus asmenis rasite Žemės ūkio rūmų internetinio puslapio nuorodoje “Mokymo kursai”.

Ekologinio žemės ūkio taisyklės parsisiųsti >

P a k e i s t o s  Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178; 2012, Nr. 47-2323) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3D-876 šiais punktais:

„12.3. privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsimokslinimą arba išsimokslinimo pripažinimą:

12.3.1. jei neturi su ekologine gamyba susijusio išsilavinimo, kreiptis (raštu, el. paštu , faksu ) į Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą pateikdami prašymus (1 priedas) ir išklausyti Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursą, kurį sėkmingai baigus išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, vadovaujantis ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 2001, Nr. );

12.3.2. jei turi formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis (raštu, el. paštu , faksu ) į Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą pateikdami prašymus (2 priedas) ir baigimo dokumentus dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba;

12.3.3. gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus pagal privalomąją mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (toliau - kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas) ar turimo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba, iki einamųjų metų birželio 15 d. 12.3.1 ir 12.3.2 punktuose nurodyti prašymai gali būti teikiami ištisus metus."

1. 2. Išdėstau 17 punktą taip:

„17. Po birželio 15 d. prašymų sertifikuoti gamybą kaip ekologinę sertifikavimo įstaiga nepriima. Pareiškėjams, kurie negavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų arba kuriems Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-359 (Žin., 2009, Nr. ), nepripažino turimų išsimokslinimo dokumentų lygiaverčiais nustatytam privalomajam "Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" mokymo kursui iki einamųjų metų birželio 15 d., sertifikavimo įstaiga ekologinės gamybos einamaisiais metais nesertifikuoja."

1.3. Papildytos  XVII skyriumi:

„XVII. MOKYMŲ, SUSIJUSIŲ SU EKOLOGINE GAMYBA, ORGANIZAVIMAS

128. Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras:

128.1. organizuoja pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą, kodas 396185007, ir, įvertinus jų pasirengimą, išduoda kursų baigimo pažymėjimus;

128.2. organizuoja Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupės posėdžius pareiškėjų turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui vertinti ir apie sprendimus per 5 darbo dienas raštu informuoja sertifikavimo įstaigą ir pareiškėjus;

128.3. tinklalapyje adresu www.zmmc.lt skelbia informaciją apie vykdomus mokymus, nurodant kursų organizavimo laiką, vietą, pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti ar jų įgaliotų atstovų, kuriems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, vardą, pavardę ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo numerį, bei per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja sertifikavimo įstaigą."

ŪkioKlubas.LT

Dalintis:

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite