Ukioklubas Naujienos Bitininkystė Renkamos bitininkų paraiškos paramai gauti

Visi straipsniai

Gairės

žąsienos kaina, biohumusas, taisyklės, brašškės, paukštiena, rotacinės žoliapjovės, savanoriška veikla, agronomas, darbo vietos, parama mikroįmonėms kaime, John Deere, ES parama 2014 - 2020, valstybinis socialinis draudimas, širšės, lašišos, žieminiai česnakai, lietuviški maisto produktai, VMI, Velykos, grūdų supirkėjas, ekologinis žemės ūkis, pirmininkavimas ES, Seimas, patisonai, ūkinė veikla.
daugiau

Renkamos bitininkų paraiškos paramai gauti

Gairės: bitininkystė, parama bitininkams, bičių šeimų atnaujinimas, bitininkai.
2012-01-16

Bitininkai iki 2012 m. vasario 13 d. gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2011–2013 metų programos priemones:

Renkamos bitininkų paraiškos paramai gauti
nuotr.
  •  „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (I priemonė)
  • „Varozės kontrolė“ (II priemonė)
  • „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ (III priemonė)
  • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“ (IV priemonė)
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“ (V priemonė)
  • „Bitininkystei ir bičių produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ (VI priemonė) 

Pagal pirmąją priemonę paraiškas mokymui organizuoti gali teikti mokslo ir studijų institucijos, taip pat institucijos, kurių bazėse steigiasi regioniniai žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai, Žemės ūkio ministerijos akredituotos konsultavimo įstaigos. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paraiškas paramai gauti pagal antrąją priemonę „Varozės kontrolė“ gali teikti bitininkų asociacijos. Parama teikiama preparatų varozei gydyti įsigijimo ir profilaktikos išlaidoms finansuoti, kompensuojamos ekologinių priemonių, dozavimo įrangos įsigijimo, taip pat administracinės išlaidos. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Trečiąja priemone „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ siekiama didinti medaus produkcijos kiekį efektyviau išnaudojant natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje medingųjų žemės ūkio augalų derlingumui didinti. Paraiškas paramai gauti gali teikti bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 50 bičių šeimų (jos turi būti įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre) bei įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.  Paramos lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 4 000 Lt už vieno avilių transportavimo įrenginio ir ne daugiau kaip 1 500 Lt už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą.
 
Pagal ketvirtąją priemonę „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“ paraiškas paramai gauti gali teikti laboratorijos, akredituotos atlikti medaus kokybės tyrimus. Paramos lėšomis kompensuojamos medaus kokybės tyrimo laboratorinės įrangos įsigijimo išlaidos bei medaus kokybės tyrimo kaštai. Pagal šią priemonę kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, (ne daugiau kaip 20 tūkst. Lt laboratoriniams įrenginiams įsigyti) ir iki 90 proc. už vieną medaus mėginio kokybės tyrimą.
 
Penktosios priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas“ tikslas – pakeisti nežinomos kilmės mažo produktyvumo bičių šeimų motinas didelio produktyvumo, atspariomis ligoms ir kitomis teigiamomis savybėmis pasižyminčiomis bičių motinomis; atstatyti ir plėsti bitynus kokybiškomis bičių motinomis; remti naujų avilių įsigijimą; pakeisti susidėvėjusias avilių dalis.
 
Paraiškas paramai gauti bičių motinų įsigijimui gali teikti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymu patvirtinti veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas.
 
Naujiems aviliams įsigyti ar atnaujinti senų avilių susidėvėjusias dalis paramos gali kreiptis bičių laikytojai, laikantys ne daugiau kaip 49 bičių šeimas (pastarosios turi būti įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre) bei įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Tiesa, šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gauna paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2010 metais.)
 
Veisliniams bitynams kompensuojama iki 50 proc. veislinės Karnikos porūšio bičių motinos įsigijimo išlaidų. Tuo tarpu naujų avilių įsigijimo ir susidėvėjusių avilių dalių pakeitimo (rėmas, diafragma, skirtukas, šoninė ar viršutinė pagalvė, bičių maitintuvė, skiriamoji tvorelė) išlaidos kompensuojamos iki 80 proc.
 
Pagal šeštąją priemonę „Bitininkystei ir bičių produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ paraiškas paramai gauti gali teikti mokslo ir studijų institucijos. Finansuojami taikomieji tyrimai pagal kryptis: bitininkavimo technologijos; bitininkystės būklė Lietuvoje; erkės varroa destructor biologija ir kovos su ja priemonės; bičių genetiniai tyrimai; bičių ganyklų tyrimai; bičių produktų savybės; pesticidų ir sunkiųjų metalų likučiai bičių produktuose; bičių produktų panaudojimas žmonių sveikatai gerinti; apiterapija; bičių produktų kokybės savikontrolės tyrimo metodai. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 tūkst. Lt už vieną taikomąjį mokslinį tyrimą.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad paraiškos paramai gauti yra teikiamos vieneriems metams. Jas galima teikti pagal kelias priemones, jeigu pareiškėjas atitinka visus toms priemonėms keliamus reikalavimus. Kiekvienai priemonei pildoma atskira paraiška paramai gauti. Pagal kiekvieną priemonę pareiškėjas per metus gali teikti tik vieną paramos paraišką, išskyrus priemonę „Bitininkystei ir bičių produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“. Pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 5 paraiškas paramai gauti. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paramos paraiška.
 
Paraiškos pagal Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programos priemones renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją arba bityno registravimo vietą.

Daugiau informacijos apie

Dalintis:

Komentarai (0)

 

Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite