Ukioklubas Naujienos Bitininkystė Bitininkystės darbai visiems metams

Visi straipsniai

Gairės

augalų produktyvumas, kontrolė, pieno paketas, paraiškos, išmokos už pieną, geluonis, ŽRVVG, referendumas, silicis, lūšys, stambieji ūkiai, ŽŪR, BŽŪPpriemonės, Sartai, natūralus maistas, žemės mokesčio lengvatos, Vievio paukštynas, išmokos už gyvulius, augalų purškimas, žemės konsolidacijos projektai, mokslo tyrimai, Vigijijus Jukna, konkurencingumas, mafija, karvių nagai.
daugiau

Bitininkystės darbai visiems metams

2010-04-12

Balandis – tikras bičių pavasario mėnuo. Šeimose būna jau po kelis korius perų (ypač karnikos bičių šeimose). Mėnesio pradžioje bitės baigia apsiskraidyti. Sužydi pavasariniai augalai. Bitės pradeda nešti žiedadulkes, vandenį, nektarą.

Bičių priežiūros darbai

Bitininko darbų kalendorius visiems metams

 
Kovas Bičių atbudimas. Bičių kamuolys pakilęs, centre pirmieji perai. Bitės nerimsta apsiskraidyti. Orams sušilus iki +10 – +12°C, bitės pradeda apsiskraidyti. Iš lakų iškrapštomos negyvos bitės. Jei apsiskraidymo dieną bitės neišskrenda, reikia patikrinti pakišus ranką po šiltinamąja medžiaga. Šiluma jaučiama, kai yra perai. Tikslinga patikrinti kraštinius korius. Jei jie lengvi reiktų įstatyti į lizdą po korį su atidengtu medumi ir duonele, prieš tai palaikius šiltoje patalpoje. Neturint korių su maistu galima uždėti kandi tešlos ant lizdo viršaus arba duoti cukraus sirupo: 1,5 dalis cukraus ir 1 dalis vandens. Sirupą geriau duoti supiltą į korius. Reiktų kuo skubiau išvalyti avilių dugnus ir iš lizdo išimti visus bičių neaptūptus, be perų korius. Drėgną ir supelijusį apšiltinimą pakeisti sausu. Patartina avilio šiukšles su bičių lavonėliais patikrinti veterinarijos laboratorijoje nozematozei ir kt. bičių ligoms nustatyti.
Balandis Tikras bičių pavasario mėnuo. Šeimose būna jau po kelis korius perų (ypač karnikos bičių šeimose). Mėnesio pradžioje bitės baigia apsiskraidyti. Sužydi pavasariniai augalai. Bitės pradeda nešti žiedadulkes, vandenį, nektarą. Šiltesnėmis dienomis patikrinama šeimų būklė: pagal perus nustatoma ar yra motinėlė, įvertinamas šeimos stiprumas, korių švarumas. Silpnos (ant 2 – 3 korių) arba be motinėlių (traninės) šeimos prijungiamos prie stipresnių. Pradedami plėsti lizdai iš pradžių pasiūtu, o vėliau ir dirbtiniais koriais. Pasirūpinama bičių girdyklų įrengimu. Prireikus bičių šeimos gydomos nuo nozematozės. Nepamirškime gerinti bičių ganyklų, kodėl nepasodinus liepų ar kitų medingų augalų?
Gegužė Bičių šeimos auga. Joms reikia vietos talpinti perams ir nektarui. Gerą pavasarį stiprios šeimos iki birželio pradžios gali prinešti po 10 -15 kg puikaus pavasarinio medaus. Labai svarbu laiku išplėsti lizdus, kad bitės pastoviai turėtų darbo ir motinėlė turėtų kur dėti kiaušinėlius.  Gegužės mėnesį būna nepastovūs orai, todėl svarbu bites skatinamai pamaitinti, kad nenutruktų perų auginimas. Žiūrima, kad girdyklose visuomet pakaktų vandens: ir gėlo ir pasūdyto. Sodams žydint galima pradėti rinkti žiedadulkes. Komplektuojamos meduvės (magazinai). Jei gerai seksis, mėnesio pabaigoje galėsite ragauti pirmojo medkopio pavasarinio medaus.
Biržėlis Įprasto bičių darbo mėnuo. Po pavasarinio medunešio dalis stipresnių bičių turi pilnas meduves medaus. Medų reikia išsukti. Meduotus korius su meduvėmis grąžinti šeimoms. Prieš meduvių dėjimą peržiūrimi lizdai, išimami tranų perai – kartu su jais ir varoatozės erkės. Radus pasiūtų motinų lopšelių su lervutėmis, šeimas geriausia perskirti, į lizdus įdėti dirbtinių korių. Sudarytas šeimas reikia pamaitinti cukraus sirupu. Birželis – geras laikas motinėlėms pasikeisti.
Liepa Tolesnis medunešio laikotarpis. Baigiantis mažalapės liepos bei baltažiedžio barkūno žydėjimui, baigiasi ir vasaros medunešis. Tam įtakos turi ir ant spygliuočių bei liepų lapų pasirodantys amarai. Liepos 15-20 d. reikia išsukti medų (antrasis kopimas)  ir paruošti bites išvežti į grikius, dobilus ar viržynus. Prieš tai į avilių lizdo vidurį sudedami šiais metais pasiūti, bičių žiemojimui tinkami koriai. Į lizdo kraštus iškeliami seni koriai su perais. Šeimoms turinčioms 11 ir daugiau tokių korių, į lizdą įdedami 1-2 dirbtiniai koriai ir uždedami magazinai. Silpnesnėms šeimoms meduvės nededamos, bet į lizdus įstatomi 2 dirbtiniai ir 2-3 pasiūti koriai.
Rugpjūtis Pagrindinis žieminių bičių auginimo mėnuo. Susikaupusį koriuose medų reikia išsukti, kol šiltesni orai. Tinkami naudojimui koriai duodami bitėms nusausinti. Vėliau jie sandėliuojami, dezinfekuojami acto rūgštimi ir saugomi iki pavasario. Seni koriai ruošiami lydymui. Tvarkomi lizdai žiemai. Centre paliekama tiek korių, kiek bitės gerai aptupia. Žiemai negalima palikti lipčiaus, viržių, grikių medaus. Todėl tokie (centriniai) koriai keičiami šviesesniais tuščiais, bitės maitinamos cukraus sirupu. Sirupas ruošiamas iš 3 dalių cukraus, 2 – minkšto vandens. Kiekvienai šeimai reikia duoti apie 12 kg cukraus (nesuklyskite, ne cukraus sirupo), 1-2 korius su bičių duonele. Maitinant lakos susiaurinamos iki 7-8 cm, maitinama vakare. Neproduktyviose šeimose motinėles tikslinga pakeisti jaunomis.
Rugsėjis Žieminių bičių auginimo pabaiga. Bitės dar atsineša žiedadulkių. Mėnesio pradžioje reikia galutinai bites paruošti žiemai, patikslinti, kiek kiekvienai bičių šeimai trūksta maisto atsargų. Ant avilių lakų tikslinga uždėti groteles nuo pelių. Rugsėjo pabaigoje baigiami dengti perai. Jei erkėtumas didesnis kaip 5%, erkes būtina naikinti. Sudedami šoniniai ir viršutinis apšiltinimai.
Spalis Paskutinis aktyvios bičių veiklos laikotarpis. Pirmoje mėnesio pusėje šeimose, turinčiose jaunas motinėles, būna dar dengtų perų. Šiltesnėmis dienomis jaunos bitės prieš žiemą apsiskraido.Naktimis bitės susitelkia tarprėmiuose. Praplėstas ir grotelėmis uždengtas lakas patartina pridengti skydais arba eglišakių šakomis, kad vėjas nepūstų į avilių vidų. Apžiūrime avilių stogus, jų sandarumą. Patikriname, ar medžių šakos nesiekia avilių, nes jų krebždenimas trukdys bitėms ramiai žiemoti. Tvarkome rėmelius, išpjautą iš rėmelių vašką lydome. Duonelė iš korių iškuliama arba išpjaustoma su peiliu, permalama mėsmale ir, sumaišius su medumi, dedama į stiklainius. Iškultą duonelę galima išdžiovinti. Reikia pasirūpinti gera avilio ventiliacija.
Lapkritis Bičių žiemojimo ramybės pradžia. Reikia pasirūpinti, kad niekas nedrumstų  jų ramybės. Jei reikia, papildomai apšiltinami lizdai. Avilių lakas uždengiame skydais ar eglišakėmis, kad vėjas nepūstų tiesiog į avilių vidų. Be to tokios priedangos apsaugo lakas nuo tiesioginių saulės spindulių, viliojančių bites anksti pavasarį laukan, nuo pelių ir zylių. Lizduose pravartu įrengti garlaides. Tam tinka 6-10 mm skersmens plastmasinis vamzdelis: vienas jo galas įleidžiamas į lizdo apačią 5-7 cm nuo dugno, o kitas išvedamas virš apšiltinimo. Pro tokį vamzdelį žiemą labai patogu pasiklausyti bičių gyvenimo. Reikia stebėti, kad graužikai nenaikintų atsarginių korių. Baigiame lydyti senus korius. Korių plovimui ir vaško tirpinimui vartojamas tik minkštas vanduo. Lydytas vaškas pakeičiamas į dirbtinius korius: dviem šeimoms – apie 1 kg korių (1 kg telpa 14 lapų). Per žiemą pastovėję koriai pavasarį būna tvirtesni.
Gruodis Bičių žiemos ramybės tąsa. Bitininkas turi retkarčiais apsilankyti bityne. Nors tai pats tinkamiausias laikas atostogoms, nepamirškime kas padaroma žiemą, to nereiks daryti pavasarį, kai labai stinga laiko. Rūpestingiems bitininkams ir namuose atsiranda įvairiausių darbų: avilių ir nukleusų remontas, rėmelių kalimas ir kt.
Sausis Šiuo metu bičių kamuolyje didesnių pasikeitimų dar nėra. Jis centriniais koriais truputį pakyla į viršų. Rudenį dirbusios arba varoatozės erkių pažeistos bitės pradeda žūti. Prie lakų atsiranda lavonėlių, trukdančių orui patekti į lizdą. Ramiu oru pakanka kas vieną ar dvi savaites apeiti avilius, pravalyti lakas. Reikia atkreipti dėmesį į negyvų bičių kiekį ant prielakčių ar prie jų, lakų priedangas, kurios apsaugo nuo zylių ir tiesioginio vėjo. Po vėjuotų dienų, ypač pūgų reikia tuojau pat patikrinti avilių stogus, jų sandarumą, nuvalyti nuo prielakčių susikaupusį sniegą. Laikas užbaigti avilių ir bitininkavimo inventoriaus remontą. Tinkamas laikas pavartyti bitininkystės literatūrą, pasidomėti naujovėmis seminaruose.
Vasaris Žiemos pabaiga. Kai kuriose šeimose atsiranda pirmieji perai. Lizdui būtinas šviežias oras, papildoma šiluma. Reikia stebėti ar lakos praleidžia orą. Tikslinga pro žarnelę paklausyti kaip žiemoja bitės. Jei garsai įtartini arba visiška tyla, reikia atidengti avilį ir įsitikinti ar šeima gyva. Jei ant prielakčio pastebima negyvų bičių nugraužtais pilveliais, reiškia lankosi pelės. Įtarus, kad jos gyvena avilyje, reikia ant apšiltinimo viršaus paspęsti spąstus.

 

Sėkmės darbuose! Ūkio Klubas. Darbų kalendorius parengtas pagal honey.lt

 

Dalintis:

Komentarai (0)

 

Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite