Ukioklubas Naujienos Parama ūkiui Tiesioginės išmokos: mažiems - didėja, dideliems - mažėja

Visi straipsniai

Gairės

žemės savininkas, mastitas, miškų pardavimas, derlingumas, miško tvarkymas, žemės ūkio kooperatyvas, beariminė technologija, mokesčių slėpimas, šiltnamiai, lašišos, potvynis, konsolidacija, pieno sutartys, kviečių auginimas, statistika, sandėlis, ganymas, renovacija, deklaravimo klaidos, gyvūnų paroda, veislės, sutarčių pasirašymas, kopūstai, pelės žiurkės, rekultivavimas.
daugiau

Tiesioginės išmokos: mažiems - didėja, dideliems - mažėja

2012-11-28

ES tiesioginių išmokų moduliacija (arba kitaip – tiesioginių išmokų mažinimas) senosiose valstybėse narėse (VN) buvo pradėtas taikyti nuo 2005 m. Dabar galiojančiame Reglamente yra nurodyta, kad senosiose VN 2012 m. yra taikoma 10 proc. ES tiesioginių išmokų moduliacija (tiesioginių išmokų mažinimas) ūkio gaunamoms sumoms, viršijančioms 5 000 eurų. Tiesioginių išmokų mažinimas padidinamas 4 proc. sumoms, viršijančioms 300 000 eurų (1 035 840 Lt).

Tiesioginės išmokos: mažiems - didėja, dideliems - mažėja
Ukioklubas.lt nuotr.

Šiais metais ES tiesioginės išmokos Lietuvoje bus mažinamos tik tiems žemdirbiams, kurių gaunama minėtų išmokų suma viršija 300.000 eurų. Pavyzdžiui, jei ūkiui suskaičiuota 350.000 eurų ES tiesioginių išmokų, tuomet po mažinimo galutinė išmokama suma siektų 348.000 eurų, kadangi 4 proc. mažinama tik ta ES tiesioginių išmokų dalis, kuri viršija 300.000 eurų. Tačiau Lietuvos atveju toks mažinimas iš visų beveik 160 tūkst. pareiškėjų, 2012 m. pateikusių paraiškas ES tiesioginėms išmokoms gauti, paliestų vos 20-30 pareiškėjų. Todėl, kai kalbama apie ES tiesioginių išmokų mažinimą, preliminariais skaičiavimais iš 2012 m. Lietuvai skirto 1 mlrd. 116 mln. Lt ES išmokų, skirtų mokėti už deklaruotus hektarus, voko, bendras mažinimas sudarytų apie 0,5 mln. Lt, o tai sudaro vos 0,04 proc. viso voko. Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad šios lėšos nebūtų grąžintos atgal į ES biudžetą, bet liktų Lietuvos biudžete. Lėšos, sutaupytos taikant moduliavimą, naudojamos kaimo plėtros politikos priemonėms finansuoti.

Kitas klausimas – numatomas papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – PNTI) mažinimas. Įgyvendindami reglamento (Europos Tarybos Reglamento Nr. 73/2009 132(2) straipsnis) nuostatą, kuri yra perkelta ir į 2012 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimą, kuriuo leidžiama Lietuvoje mokėti PNTI už 2012 m., ūkiams, gaunantiems daugiau nei 5.000 eurų išmokų iš viso (sudėjus tiek ES, tiek ir nacionalines išmokas), PNTI suma, viršijanti 5.000 eurų ribą, sumažinama suma, atitinkančia 10 proc. visų išmokų sumos, viršijančios 5.000 eurų ribą. Išmokų skaičiavimo pavyzdžiai pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tinklapyje, adresu:

Tiesioginių išmokų skaičiuoklė

Dar kartą pabrėžiame, kad pastarasis mažinimas bus taikomas tik PNTI ir neturės įtakos ES tiesioginių išmokų sumos, išskyrus atvejus, kai ūkio gaunama ES tiesioginių išmokų suma viršija 300.000 eurų.

Preliminariais skaičiavimais, tuo atveju, jei Vyriausybė patvirtintų maksimalią 166 mln. Lt skaičiuotiną PNTI sumą 2012 m., galutinė žemdirbiams išmokėtina PNTI suma būtų ne mažesnė kaip 117 mln. Lt. Turint omenyje tai, kad ES tiesioginių išmokų vokas (įskaitant ir mėsiniams gyvuliams paremti nukreiptą voko dalį) didėja nuo 1 mlrd. 33 mln. Lt 2011 m. iki 1 mlrd. 162 mln. Lt 2012 m., t.y. padidėja apie 129 mln. Lt, bendra išmokų suma (sudėjus tiek ES, tiek ir nacionalines išmokas) net ir po PNTI mažinimo, 2012 m. padidėja apie 52 mln. Lt, palyginti su 2011 m.

Analizuojant informaciją atskirai pagal sektorius, Lietuvoje yra apie 54 tūkst. ūkių, turinčių pieno kvotą. Iš jų PNTI mažinimas palies apie 7 tūkst. Tačiau palyginus šiems ūkiams suskaičiuotas bendras išmokų (tiek ES, tiek ir nacionalinių) sumas pagal 2011 m. išmokų dydžius bei numatomas 2012 m. išmokas, gautume, kad bendroje sumoje 2012 m. (net ir po PNTI mažinimo), palyginus su 2011 m. duomenimis, išmokos sumažėtų tik apie 1,8 tūkst. ūkių, o visiems kitiems, turintiems pieno kvotą, - padidėtų.

Ryškesnis išmokų didėjimas būtų augalininkystės ūkiams. Šie ūkiai (ūkiai, neturintys pieno kvotos bei laikantys ne daugiau kaip po 1 gyvulį, už kuriuos mokamos PNTI) 2012 m. bendroje sumoje po PNTI mažinimo gautų apie 562 mln. Lt. Tuo tarpu pagal 2011 m. išmokų dydžius šiems ūkiams suskaičiuota suma siektų apie 530 mln. Lt (netaikant jokio PNTI mažinimo). Iš 96 tūkst. tokių ūkių, net 94,6 tūkst. būtų fiksuojamas išmokų didėjimas, palyginus su 2011 m.

Taigi, remiantis preliminariais skaičiavimais, absoliučiai didžiajai daliai tiek pieno, tiek ir augalininkystės ūkių 2012 m., palyginti su 2011 m., planuojamas išmokų didėjimas, net ir įvertinus PNTI mažinimą. Tačiau su sąlyga, kad Vyriausybė patvirtintų maksimalią 166 mln. Lt skaičiuotiną PNTI sumą 2012 m.

Reikia atkreipti dėmesį, kad išmokų mažinimas 2012 m. – nėra naujiena. Dar 2011 m. lapkričio 2 d. Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdžio metu be informacijos apie išmokas už 2011 m. žemdirbių atstovams taip pat buvo pristatytas ir numatomas PNTI mažinimas 2012 m. Tuomet ūkininkų atstovai dar komentavo, kad 5.000 eurų riba, nuo kurios pradedamas skaičiuoti mažinimas, turėtų būti skirtinga valstybėse narėse, atsižvelgiant į skirtingą išmokų dydį.

Numatomas išmokų mažinimas buvo pristatytas ir šių metų pavasarį, kovo 26 d., ministerijoje vykusio informacinio seminaro savivaldybių atstovams apie pasėlių deklaravimo naujoves 2012 m. metu bei ministerijos pristatymuose apie deklaravimo naujoves ir kituose rajonuose. Lietuvos grūdų augintojų asociacijai informacija apie išmokų mažinimą buvo pristatyta liepos 4 d. informacinio pranešimo apie išmokas 2012 m. bei 2014-2020 m. perspektyvą metu, o liepos 25 d. analogiško pranešimo metu buvo informuota ir Lietuvos pieno gamintojų asociacija.

Išsamesnės informacijos teirautis Žemės ūkio ministerijos Tiesioginių išmokų skyriaus vedėjo pavaduotojo Antano Karbausko, tel.  (8-5) 239 1373.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Nauji reikalavimai deklaruojant pasėlius valstybinėje žemėje

Nauji reikalavimai deklaruojant pasėlius valstybinėje žemėje

Antradienį 15:44
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) informuoja, kad asmenys,...

Sušvelnintos sankcijos už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimus

Sušvelnintos sankcijos už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimus

Gegužės 7, 06:48
Šių metų balandžio 25 d. patvirtintas Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų...

Mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos

Mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos

Balandžio 19, 10:38
2013 m. balandžio 18 d. duomenimis, jau išmokėta daugiau kaip 48 mln. papildomų...

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Enternet - SEO paslaugos.

Taip pat skaitykite