Ukioklubas Naujienos Parama ūkiui Bendrosios žemės ūkio politikos reforma užtikrins sektoriaus stabilumą ir konkurencingumą

Visi straipsniai

Gairės

sėkla, savaeigės žoliapjovės, šiferio stogų šalinimo programa, žemdirbių problemos, kaimas, laukinių gyvūnų laikymas, kooperacija, rekomendacijos, žuvų perdirbėjai, medžioklė, bauda, biodegalų gamyba, žemės ūkio produkcija, žemės ūkio politika, nevyriausybinės organizacijos, kreditai, ekologiįki ūkiai, Sprendimų ratas, mėsinės avys, savaeigis purkštuvas, biomasė, rapsų pasėliai, žemės apmokestinimas, medžiotojų teisės, melžimo robotas.
daugiau

Bendrosios žemės ūkio politikos reforma užtikrins sektoriaus stabilumą ir konkurencingumą

Gairės: tiesioginės išmokos, jaunieji ūkininkai, BŽŪP, aktyvus ūkininkas.
2013-07-23

Liepos 22 d. Seime vyko Europos Sąjungos (ES) valstybių narių parlamentų Kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikimas, skirtas Bendrosios žemės ūkio politikos reformos klausimams aptarti.

Bendrosios žemės ūkio politikos reforma užtikrins sektoriaus stabilumą ir konkurencingumą

Šiame Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginyje dalyvavo ES valstybių narių nacionalinių parlamentų Kaimo reikalų komitetų pirmininkai, parlamentarai, Europos Parlamento, Europos Komisijos, Šiaurės Tarybos, Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atstovai, šalies ūkininkai.

Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna renginio metu pasidalino mintimis apie Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) po 2013 metų.

„Dėl šios reformos intensyvios diskusijos vyko visų valstybių narių Parlamentuose, ypač jų Kaimo reikalų komitetuose. Ieškota priemonių, kaip padėti ūkininkams prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių, užtikrinti patikimą maisto produktų tiekimą, aplinkos apsaugą ir darnią kaimo vietovių plėtrą“, - pastebėjo prof. V. Jukna.

Kalbėdamas apie naująją BŽŪP, ministras pasidžiaugė, kad po intensyvių derybų birželio pabaigoje buvo pasiektas tarpinstitucinis politinis susitarimas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymų paketo. „Mūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės, tolesnis uždavinys yra baigti darbus, susijusius su Bendrosios žemės ūkio politikos reformos paketo patvirtinimu ir įsigaliojimu laiku. Kitas ne mažiau svarbus mūsų darbas – pasiūlymo, kuriuo nustatomos būtinos pereinamosios nuostatos 2014 metams dėl tam tikrų Bendrosios žemės ūkio politikos reformos aspektų, svarstymas ir priėmimas“, - teigė ministras.

Pasakodamas apie tiesiogines išmokas ministras atkreipė dėmesį, kad pasiekti sutarimai dėl tiesioginių išmokų išorinės ir vidinės konvergencijos – ženklus žingsnis siekiant visos ES ūkininkams užtikrinti sąžiningas rinkos sąlygas ir sąžiningą konkurenciją. Jie leis suvienodinti ūkininkavimo sąlygas, prisidės prie teisingesnio tiesioginių išmokų paskirstymo Europos Sąjungos mastu ir atskiroje valstybėje narėje.

Ministras teigiamai įvertino ir lankstaus lėšų perskirstymo tarp I-ojo ir II-ojo ramsčių galimybę, kuri leis kiekvienai valstybei narei individualiai apsispręsti dėl galimos didesnės ES lėšų panaudojimo pridėtinės vertės.

„Vienas iš sėkmingų sprendimų sprendžiant kartų atsinaujinimo klausimą žemės ūkio sektoriuje yra išmoka jauniesiems ūkininkams, būtent - susitarimas dėl jos privalomo taikymo visose valstybėse narėse. Tai padės į žemės ūkio sektorių pritraukti daugiau jaunimo ir suteiks jiems papildomų ekonominių galimybių“, - jaunųjų ūkininkų perspektyvomis džiaugėsi ministras.

Teigiamai vertinama ir laisvanoriška pagalbos smulkiems ūkininkams schema, kuri leis gauti išmokas pagal supaprastintus reikalavimus ir kontrolės mechanizmą.

BŽŪP reforma numato, kad tiesioginės išmokos galės būti mokamos tik aktyviems ūkininkams. „Tai ženklus pasiekimas, leisiantis iš tiesioginių išmokų sistemos eliminuoti taip vadinamuosius „sofos“ ūkininkus nukreipiant tiesioginę paramą tik tiems, kurie žemės ūkio plotus naudoja gamybai ir palaiko jų gerą ūkinę bei aplinkosauginę būklę“, - pastebėjo prof. V. Jukna.

Kalbėdamas apie kaimo plėtrą, ministras pastebėjo, kad ji ir toliau išlieka labai svarbi ir integrali viso žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą stiprinanti dalis, užtikrinanti ekonomiškai svarbią, resursus ir aplinką tausojančią veiklą kaimo vietovėse.

„Esu tikras, kad priimti sprendimai dėl Bendrosios žemės ūkio politikos padės išlaikyti stabilų ir konkurencingą žemės ūkio sektorių ir užtikrins tolygią teritorinę kaimo vietovių plėtrą visoje Europos Sąjungoje“, - BŽŪP ateities perspektyva neabejojo ministras prof. V. Jukna.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Pradedamas paraiškų priėmimas ne žemės ūkio veiklai plėtoti

Pradedamas paraiškų priėmimas ne žemės ūkio veiklai plėtoti

Gegužės 5, 15:00
Šiandien pradedamas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos...

Pieno gamintojams – papildoma 40 mln. litų parama

Pieno gamintojams – papildoma 40 mln. litų parama

Balandžio 29, 12:00
Pieno gamintojams, kurie 2013–2014 kvotos metais pardavė pieną perdirbti arba...

Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes ir parama už parduotą pieną

Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes ir parama už parduotą pieną

Balandžio 10, 17:00
Žemės ūkio valdos valdytojai šiemet, teikdami paraišką skirti tiesiogines išmokas už...

Komentarai (0)

 

 

Dalyvauti fotokonkurse

 

Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite