Ukioklubas Naujienos Žemės ūkio naujienos Paminėtas Žemės ūkio rūmų jubiliejus

Paminėtas Žemės ūkio rūmų jubiliejus

Gairės: Starkevičius, ŽŪR.
2011-11-11

Lapkričio 10 d. Žemės ūkio rūmai šventė dvigubą jubiliejų – nuo organizacijos įkūrimo tarpukario Lietuvoje praėjo jau 85-eri metai, o nuo atkūrimo Lietuvai atgavus nepriklausomybę – 20. Šioms garbingoms progoms pažymėti Žemės ūkio rūmuose vyko šventinė konferencija “Dvidešimt atkurtų Žemės ūkio rūmų veiklos metų: patirtis, nauda ir perspektyvos”. Į šventę sugužėjo gausus svečių būrys – Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Seimo Kaimo reikalų komiteto atstovai, Rūmų nariai, socialiniai partneriai.

Paminėtas Žemės ūkio rūmų jubiliejus
ŽŪR nuotr.

Nuo seniausių laikų žemdirbiui labai svarbi namų židinio ugnis, todėl ir Žemės ūkio rūmų šventė prasidėjo simbolinio židinio įžiebimu – geltono vaško žvakes ant scenos uždegė Rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio ministras, Rūmų atkūrėjai V. Aleksa ir V. Neverdauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Z. Dabkevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, Šakių rajono savivaldos organizatorius ir ilgametis Rūmų darbuotojas Rimantas Valiukas. Ugnį įžiebė ir du Kauno kolegijos studentai, taip parodydami, kad prisimenant praeitį negalima negalvoti apie ateitį, o Lietuvos žemės ūkio ateitis – jaunimas.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas pabrėžė, kad Žemės ūkio rūmų jubiliejus – ne tik organizacijos ar žemdirbių, o ir visos Lietuvos, gilių agrarinių tradicijų krašto, šventė. “Galime didžiuotis, kad Lietuvoje Žemės ūkio rūmai įkurti vieni pirmųjų Europoje” – teigė pirmininkas ir dėkojo žmonėms, kurie sudėtingu laiku, Lietuvai žengiant pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, ryžosi imtis sunkaus Rūmų atkūrimo darbo.

Šventinėje konferencijoje 20 Rūmų gyvavimo metų aptarė organizacijos atkūrėjai ir vadovai. Rūmų atkuriamojo komiteto narys Valentinas Aleksa pristatė išsamią Rūmų istoriją, pažymėjęs, kad be istorijos tauta neturi ir ateities. V. Aleksa papasakojo, kokioje sunkioje padėtyje Lietuvos žemės ūkį paliko šalį trypęs Pirmasis pasaulinis karas, kiek pastangų reikėjo pirmiesiems Rūmų įkūrėjams, bandžiusiems naujoje valstybėje sukurti žemdirbių savivaldą. Buvo prisiminta tarpukario Rūmų veikla - visi darbai, susiję su žemės ūkio kultūros kėlimu ir gamybos skatinimu. Tai ir mėnraščio ,,Ūkininko patarėjas“, žemės ūkio mokslo žurnalo ,,Žemės ūkis“ leidimas, leidžiamos knygelės įvairiais žemės ūkio klausimais, apskričių ir rajonų agronomų kuravimas, moksliniai tyrimai, ūkininkų ir kaimo žmonių švietimas ir pan. Taip pat V. Aleksa priminė ir Rūmų atkūrimo istorines aplinkybes – sudėtingą laikotarpį, kuomet atgimstančioje Lietuvoje buvo prikelti ir Žemės ūkio rūmai.

Rūmų atkūrimo organizacinio komiteto narys, “Ūkininko patarėjo” redaktorius Vytenis Neverdauskas, netikėtai savo kalbą pradėjęs V. Lenino citata, teigiančia, kad “tikėjimas revoliucija – revoliucijos pradžia”, prisiminė, kaip Atgimimo metu buvo atkuriama ūkininkų organizacijų veikla – telkiami jaunieji ūkininkai, žemės savininkai. Prisiminus tarpukario ūkininkavimo tradicijas kilo mintis atkurti ir šias organizacijas jungiantį “skėtį” – Žemės ūkio rūmus, kurie turėjo padėti Lietuvos kaimui išsivaduoti iš kolūkinės mąstysenos ir pereiti prie natūralių ūkininkavimo formų, pagrįstų žmogaus apsisprendimu, rinkos santykiais ir privataus ūkio struktūromis. Pasak V. Neverdausko, Žemės ūkio rūmai turėjo būti ekonominė, ne politinė organizacija, tačiau politikų kišimosi buvo sunku išvengti. Kalbą pradėjęs cituodamas revoliucionierių, V. Neverdauskas ją užbaigė klasiko Horacijaus žodžiais “dulce et decorum est pro patria mori” – džiugu ir garbinga mirti už tėvynę.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas savo ruožtu pristatė Rūmų veiklą per nuo atkūrimo praėjusius du dešimtmečius. Pasak pirmininko, pirmieji Rūmų veiklos metai buvo skirti padėti ūkininkams susiorientuoti ūkio kūrimo ir žemės grąžinimo reikaluose, pereiti iš sovietinės stagnacijos į kitą ūkininkavimo lygį. Pirmininkas taip pat pristatė kitus Rūmų uždavinius, tokius kaip kooperacijos skatinimą, kuriam trukdė neteisingas tapatinimas su kolūkiu. A.Stančikas pasidžiaugė, jog nepaisant visų sunkumų, ūkininkų kooperacija Lietuvoje stiprėja ir geriausias to pavyzdys - kooperatyvų organizacijos “Kooperacijos kelias” veikla.

Pirmininkas džiaugėsi aktyvia švietėjiška Rūmų veikla – nuolat organizuojamais mokymais, seminarais, o kalbėdamas apie ūkininkų interesų atstovavimą valdžios institucijose ir Europos Sąjungoje pabrėžė bendradarbiavimo būtinybę. “Tik dirbdami bendrai galime sukurti šviesesnį rytojų ne tik kaimui, bet ir visai Lietuvai” – kalbėjo primininkas ir dėkojo Rūmų nariams, organizacijų lyderiams, aktyviems ūkininkams už taip reikalingą bendradarbiavimą.

Žemės ūkio rūmus jubiliejų proga sveikino valdžios institucijų atstovai. Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Jonas Jagminas perdavė Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimą. “Ryšys su žeme, agrarinė kultūra Lietuvai ir lietuviams visada buvo neatskiriama bendrosios kultūros dalis. Todėl šiandieninė Jūsų veikla – savivalda, bendravimas su užsieniu, švietimas, konsultacijos ir daugybė kitų veiklos sričių – turi labai didelę reikšmę, siekiant išsaugoti tautos ir valstybės tapatybę” – sakoma Seimo Pirmininkės sveikinime. Savo ruožtu J. Jagminas prisiminė vieno Rūmų atkūrėjo ir pirmojo vadovo prof. A. Stancevičiaus žodžius, jog žemės ūkis būtinas tam, kad pramonė būtų aprūpinta žaliavomis, o žmonija – maistu. “Tegu Lietuvos kaime būna gražu ir gera gyventi, o rudeniniai Jūsų aruodai visada tebūna gausūs ir pilni” – linkėjo Seimo narys.

Jubiliejuje dalyvavo ir Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, prisiminęs savo darbą turto perėmimo komisijoje, kuri rūpinosi ir Žemės ūkio rūmų pastatu. “Ūkininkas yra šalies atrama ir ateitis. Džiugu, kad tai supranta ir Lietuvos žmonės – net 45 proc. jų žemės ūkį vertina kaip perspektyviausią ūkio šaką. Džiugu, kad Žemės ūkio rūmų skėtis apjungia tiek daug organizacijų, kad kaimo įvaizdis kinta ir nebėra preteksto menkinti kaimo gyventojus” – kalbėjo ministras ir dėkojo rūmų atkūrėjams, kurie nepabijojo imtis savivaldą skatinančios veiklos tada, kai Lietuvos nepriklausomybė dar buvo netvirta ir nepripažinta. “Svarbiausia ir toliau išsaugoti kuo didesnį žemdirbių savarankiškumą, o tom šiuose Rūmuose turi pūsti tik žemdirbių interesų vėjai” – savo sveikinimą baigė ministras.

Seimo narys J. Jagminas ir ministras K. Starkevičius įteikė Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko, Ministro Pirmininko ir Žemės ūkio ministerio padėkas ilgamečiams Rūmų darbuotojams, skatinantiems žemdirbių savivaldą, užsiimantiems jų švietimu ir prisidedantiems prie šviesesnio Lietuvos kaimo kūrimo.

Po valdžios atstovų Žemės ūkio rūmus jubiliejaus proga sveikino gausus būrys institucijų, partnerių, narių. Intelektualią dovaną įteikė Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai, Žemės ūkio rūmams padovanoję pirmuosius knygos apie Rūmų įkūrėją “Valstybininkas ir mokslininkas Jonas Pranas Aleksa. Žvilgsnis iš dabarties” egzempliorius. Išskirtine dovana Rūmus pradžiugino Lietuvos ūkininkių draugijos narės. “Duona - tai pirmasis žingsnis, tai malda, tai gyvenimo ištakos. Kaip ją užmaišysi, taip ji ir iškeps” – sakė Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija Žliobienė, įteikdama į baltą drobę suvyniotą juodos naminės duonos kepalą – vieną gražiausių Lietuvos žemdirbystės simbolių.

Šventinę konferenciją vainikavo Vaidos Genytės, Vilhelmo Čepinskio ir Sergej Krinicin “Muzikinis flirtas” – virtuoziškas romantiškų melodijų koncertas.

Žemės ūkio rūmai atšventė dvigubą jubiliejų, rodantį, kokį prasmingą ir reikalingą darbą atlieka ši institucija. Prisiminę ilgą istoriją ir išklausę linkėjimus dėl ateities Rūmai sugrįžo prie kasdieninių darbų – žemės ūkio bei kaimo sektoriaus, pilietinės Lietuvos kaimo visuomenės stiprėjimo skatinimo, dialogo su valdžios institucijomis vystymo ir siekio, kad būtų priimami palankūs žemės ūkiui ir kaimo plėtrai sprendimai. Norint pasiekti tikslą, būtina dirbti drauge. Tik vieningai ir atkakliai veikdami, galėsime pasiekti bendrą ir tokį svarbų tikslą – gražų, klestintį, Lietuvos kaimą. Taigi, savo ruožtu Rūmų nariams, partneriams ir draugams linkime susiklausymo ir vienybės, bendradarbiavimo ir sutarimo. Tegu graži Lietuvos kaimo vizija tampa realybe.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Nuo šiol žemę galės įsigyti tik tie, kas ją dirba, o ne perparduoda

Nuo šiol žemę galės įsigyti tik tie, kas ją dirba, o ne perparduoda

Liepos 2, 18:31
Seimas priėmė įstatymo pataisas, įteisinančias papildomus saugiklius, kad pirmumo...

Lietuvos agroverslo sektoriui teks išmokti konkuruoti lėtesnės ūkio plėtros sąlygomis

Lietuvos agroverslo sektoriui teks išmokti konkuruoti lėtesnės ūkio plėtros sąlygomis

Birželio 20, 15:16
Pastaruoju metu dėl palankios situacijos pagrindinėse eksporto rinkose ir aukštų...

Žemės klypo situacijos brėžinio pavyzdys

Žemės klypo situacijos brėžinio pavyzdys

Birželio 18, 07:00
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio...

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite