Ukioklubas Naujienos Kaimo plėtra Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos pakeitimai

Visi straipsniai

Gairės

menkės, cukraus fabrikas, Kauno grūdai, zotas, biodujų gamybos technologija, dulkės, miško ruošos darbai, žemės mokesčio dydis, ŽŪM Starkevičius, kopūstų kainos, garantijos lizingo bendrovėms, pieno kvotos, nekilnojamas turta, žemės ūkio plėtra, fiziniai asmenys, ūkininkavimas, plėtros programa, mikroelementai, pardavimai, raudonkepuriai, ekologiįki ūkiai, paukščiai, darbų sauga, apyniai, žemės ūkio įmonės.
daugiau

Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos pakeitimai

Gairės: ES parama, žemės ūkio valdų modernizavimas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, asbestinių stogų dangos keitimas, žalinimas.
2013-04-29

Balandžio 25 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) vyko Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis lėšų perskirstymo tarp KPP priemonių ir jų atrankos kriterijų keitimui aptarti. Posėdį vedė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, dalyvavo viceministras Mindaugas Kuklierius, Stebėsenos komiteto nariai, aptariamas temas pristatė ŽŪM Kaimo plėtros departamento (KPD) direktorė Jurgita Stakėnienė.

Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos pakeitimai

Lėšų perskirstymas

Žemės ūkio ministras prof. V.Jukna atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad 16-ajai Vyriausybei kuriant programą, teko rinktis, kam skirti veiklos prioritetus sprendžiant sudėtingiausias šio laikmečio problemas. „Emigracija dabar didžiulė, ypač jaunimo, kaip ir bedarbystė kaimo vietovėse, todėl didžiausią dėmesį skyrėme toms sritims, kurios sukuria daugiausia darbo vietų ir kuria didžiausią pridėtinę vertę. Žemės ūkio srityje tokia prioritetinė sritis yra gyvulininkystė. Šios srities plėtra padės spręsti platesnes kaimo socialines problemas, todėl Stebėsenos komiteto posėdžiui  siūlomi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansinio plano  keitimai yra labai svarbūs“, – akcentavo ministras.

KPD direktorė J.Stakėnienė paaiškino, kodėl buvo būtina perskirstyti lėšas tarp atskirų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių. „Šio programavimo laikotarpis eina į pabaigą, todėl norime maksimaliai tikslingai panaudoti turimas programos lėšas, subalansuoti finansinį biudžetą ir perskirstyti lėšas toms priemonėms, kurioms labiausiai trūksta pinigų“, – pažymėjo J.Stakėnienė.

KPD direktorė taip pat pastebėjo, jog KPP pakeitimai yra sąlyginai nedidelės apimties, nes lėšos perskirstomos tarp tos pačios krypties priemonių, ir tik 0,21 proc. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų perskirstoma tarp I ir II krypčių. Nepatikslinus programos finansinio plano kiltų grėsmė, kad šio programinio laikotarpio lėšos apskritai liks nepanaudotos.

J.Stakėnienė pasidžiaugė, jog šiam Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos keitimų pasiūlymui būtinas ne EK sprendimas, o pritarimas. Tai reiškia, kad  derybų procedūra bus trumpesnė ir truks iki 4 mėnesių.

 Siūloma skirti papildomų lėšų

J.Stakėnienė pristatė KPP priemones, kurioms siūloma skirti papildomų lėšų, atitinkamai sumažinus kitoms priemonėms skirtas lėšas.

Priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ papildomai siūloma skirti  6,745 mln. Lt. Toks pasiūlymas teikiamas siekiant KPP lėšomis prisidėti prie jaunimo užimtumo problemų Lietuvoje sprendimo ir  įgyvendinant Vyriausybės prioritetą skatinti gyvulininkystės plėtrą, taip pat siekiant maksimaliai finansuoti visas tinkamas paraiškas.

 „Žemės ūkio valdų modernizavimui“ jau panaudotos visos priemonei skirtos lėšos, papildomai siūloma skirti 87 mln. Lt, dalį lėšų (27 mln. Lt) nukreipiant jau surinktoms gyvulininkystės sektoriaus paraiškoms finansuoti, o likusias lėšas – naujam paraiškų surinkimui.

Atsižvelgiant į visuotinio žemdirbių suvažiavimo rezoliucijoje išdėstytus siūlymus, siekiant bent iš dalies patenkinti žemdirbių poreikius bei užtikrinti melioracijos sistemų veikimą, tvarų ir nepertraukiamą ūkininkavimą priemonės  „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sričiai „Žemės ūkio vandentvarka“ siūloma papildomai skirti 19,635 mln. Lt.

Problema dėl lėšų stygiaus priemonei „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis“ įgyvendinti betarpiškai paliestų įsikūrusius ir ūkininkaujančiuosius net 251 seniūnijoje arba 43,5 proc. Lietuvos ŽŪN ploto, todėl siekiant už 2013 m. mokėti bent minimalią išmoką (25 EUR/ha) ir atsižvelgiant į tai, kad remiamas plotas kasmet šiek tiek didėja, šiai priemonei papildomai siūloma skirti 133,052 mln. Lt.

 Natura 2000“ išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EB (parama „Natura 2000“ vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)“. J.Stakėnienė pastebėjo, jog  pareiškėjai iš pradžių atsargiai vertino savo galimybes dalyvauti šioje priemonėje, tačiau jų aktyvumas per programinį laikotarpį nuosekliai didėjo (apie 20 proc. kasmet). Išlikus tokiai tendencijai, kyla reali grėsmė, jog pritrūks lėšų kompensuoti praradimus dėl ūkinės veiklos apribojimų ūkininkaujantiesiems saugomose teritorijose už 2013 m. paraiškas. Siekiant paremti šią aplinkosauginę priemonę, siūloma papildyti priemonės biudžetą 1,5 mln. Lt.

Siekiant paremti aplinkosaugos priemonę „Natura 2000“ išmokos (parama „Natura 2000“ vietovėms miškuose)“ siūloma papildyti priemonės biudžetą 1,1 mln. Lt.

Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“ svarbi visuomeniniu aspektu, nes ne tik didina kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą, gerina gyventojų gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, bet ir mažina asbesto keliamą riziką visuomenės sveikatai. Ši priemonė susilaukė didelio visuomenės ir pareiškėjų susidomėjimo (gauta 8 039 vnt. paraiškų), todėl svarbu rasti papildomų lėšų šiai veiklai finansuoti, skiriant papildomai 8,9 mln. Lt.

Prisiimtų įsipareigojimų bus laikomasi ir toliau

Sumažinti skirtas lėšas siūloma šioms KPP priemonėms: „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės konsolidacija“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

KPD direktorė J.Stakėnienė pabrėžė, jog pasiūlymas sumažinti lėšas tam tikroms priemonėms nereiškia, jog lėšos iš jų atimamos. „Mes tik subalansuojame finansinį biudžetą, o prisiimtų pagal šias priemones įsipareigojimų laikysimės ir toliau, tik lėšos šioms priemonėms jau bus mokamos iš kito programinio laikotarpio – 2014–2020 m. kaimo plėtros programos”, – paaiškino J.Stakėnienė.

 Tikslinami priemonių projektų atrankos pirmumo kriterijai

Siekiant tikslingai ir efektyviai įsisavinti likusias paramos lėšas, Stebėsenos komiteto posėdžiui buvo teikta svarstyti patikslintus KPP priemonių atrankos pirmumo kriterijus. Patikslinti atrankos kriterijai šioms priemonėms: „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“; „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Miškų infrastruktūros gerinimas“; „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“; „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Stebėsenos komitetas balsavo už Žemės ūkio ministerijos teiktus pasiūlymus, balsų dauguma visam pasiūlymų paketui buvo pritarta. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos keitimai artimiausiu metu bus išsiųsti Europos Komisijai.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite