Ukioklubas Naujienos Kaimo plėtra ES paramos paraiškų rinkimo grafikas 2013 metais

Visi straipsniai

Gairės

miško ruošos darbai, žemės ūkio įmonės, pieno kvotos, biodujų gamybos technologija, apyniai, dulkės, žemės ūkio plėtra, žemės mokesčio dydis, garantijos lizingo bendrovėms, mikroelementai, ŽŪM Starkevičius, zotas, fiziniai asmenys, darbų sauga, raudonkepuriai, kopūstų kainos, paukščiai, cukraus fabrikas, menkės, pardavimai, plėtros programa, ūkininkavimas, nekilnojamas turta, ekologiįki ūkiai, Kauno grūdai.
daugiau

ES paramos paraiškų rinkimo grafikas 2013 metais

2013-04-12

2013 m. balandžio 11 d. žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna patvirtino paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafiką.

ES paramos paraiškų rinkimo grafikas 2013 metais

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 7,89 mlrd. Lt (iš jų 6,097 mlrd. Lt – ES lėšos).

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2013 m. I ketvirčio pabaigos (2013-03-31) buvo organizuoti 224 kvietimai teikti paraiškas, gauta 781 113 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma yra 8 540,6 mln. Lt (iš jų 6 540,1 mln. Lt – ES lėšos, arba 107 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2013 m. I ketvirčio pabaigos pagal pateiktas paraiškas pasirašyta paramos sutarčių, kurių paramos suma sudaro 6 832,7 mln. Lt (iš jų 5 257,8 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 86 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2013 m. I ketvirčio pabaigos išmokėta 5 478,3 mln. Lt (iš jų 4 168,8 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 68 proc. visų Programai skirtų ES lėšų).

Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafikas

Eil. Nr.

Priemonė

Paraiškų priėmimo pradžia

Paraiškų priėmimo pabaiga

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“

1.1

Profesinio mokymo ir informavimo veikla:

   

1.1.1

Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas:

   

1.1.1.1

1 mokymo kryptis

2013-05-13

2013-07-12

1.1.1.2

2 mokymo kryptis:

   

1.1.1.2.1

Formaliojo mokymo programos

2013-05-13

2013-12-31

1.1.2

Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida (projektiniai pasiūlymai)

2013-05-13

2013-06-14

1.2

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

2013-05-13

2013-12-31

1.3

Pusiau natūrinis ūkininkavimas

2013-07-15

2013-08-31

1.4

Žemės ūkio valdų modernizavimas:

   

1.4.1

Antroji veiklos sritis:

   

1.4.1.1

Pienininkystės sektoriaus restruktūrizavimas – pieno perdirbimo projektai (kai prašoma paramos suma ne didesnė kaip 150 tūkst. Lt projektui)

2013-05-13

2013-06-14

1.5

Miškų ekonominės vertės didinimas (kai prašoma paramos suma ne didesnė kaip 150 tūkst. Lt projektui)

2013-05-13

2013-06-28

1.6

Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra:

   

1.6.1

Miškų infrastuktūros gerinimas

2013-06-03

2013-06-28

1.7

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas:

   

1.7.1

Pirmoji veiklos sritis

2013-05-13

2013-07-12

1.8

Dalyvavimas maisto kokybės schemose

2013-05-13

2013-12-31

2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“

2.1

Pelno nesiekiančios investicijos

2013-02-01

2013-05-03

2.2

Agrarinės aplinkosaugos išmokos*

____

____

2.3

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku*

2013-05-13

2013-06-28

2.4

Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku*

2013-05-13

2013-06-28

2.5

Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas (paraiškos renkamos tik pagal pirmąją priemonės veiklos sritį)

2013-05-13

2013-07-12

2.6

Miškų aplinkosaugos išmokos*

–––

–––

2.7

Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos*

–––

–––

2.8

Natura 2000 išmokos*

–––

–––

2.9

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves*

–––

–––

3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“

3.1

Kaimo turizmo veiklos skatinimas

2013-06-03

2013-06-28

3.2

Kaimo atnaujinimas ir plėtra:

   

3.2.1

Planavimo būdu, paraiškoms

2013-05-13

2013-06-28

3.2.2

Asbestinių stogų dangos keitimas

2013-05-13

2013-06-28

3.2.3

Plačiajuosčio interneto įrengimas

2013-07-01

2013-12-31

4 KRYPTIS „LEADER metodo įgyvendinimas“

4.1

Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

2013-05-13

2013-07-12

5. Techninė pagalba

   

5.1

Nacionalinis kaimo tinklas (toliau – Tinklas):

   

5.1.1

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos V ir VI kryptis

2013-02-01

2013-11-29

5.1.2

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos VII kryptį

2013-02-01

2013-12-31

* Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant Paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones (toliau – Paraiška) gauti įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmokas), „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant Paraišką gauti įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokas), „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ paraiškos 2013 m. bus priimamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų paraiškos.

Dalintis:

Tau taip pat gali patikti

Komentarai (0)Prisjungti Registruotis

Mūsų draugai

Meilės horoskopas 2013

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

PinigųKarta.lt - Lietuvos ir pasaulio pinigai.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite